Flexibele inspectieactiviteit kan starten met ingang van 2022

Flexibele inspectieactiviteit kan starten met ingang van 2022

NieuwsVeiligheid

Gemeenten en toezichthouders van de GGD’en krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om de flexibele inspectiewijze toe te passen. De staatssecretaris van SZW geeft hiervoor nu groen licht.

Vanaf het komende jaar kunnen die gemeenten en toezichthouders die er klaar voor zijn starten met flexibel inspecteren. Dit betekent dat er minder met vaste toets-items wordt gewerkt. Dit stelt de toezichthouders in staat tot meer maatwerk, bijvoorbeeld door diepgaander onderzoek te doen naar bepaalde thema’s.

De verwachting is dat met flexibilisering de effectiviteit van het toezicht – en daarmee de kwaliteit van de kinderopvang – kan verbeteren. GGD GHOR Nederland werkt in samenwerking met VNG Naleving aan het ondersteunen van GGD’en en gemeenten om de implementatie van de Flexibele inspectieactiviteit soepel en goed te laten verlopen. Ons beeld is dat gemeenten en GGD’en met elkaar in gesprek zijn om de invoeringsdatum te bepalen. Duidelijk is dat er in sommige gebieden die implementatie eerder zal plaatsvinden dan in andere gebieden. Die GGD’en en gemeenten die besluiten om mogelijk pas in 2023 Flexibele inspectieactiviteit in te voeren, kunnen nog steeds gebruik maken van de huidige werkwijzen.

Ook in geval van de Flexibele inspectieactiviteit blijft (net als nu) standaard getoetst worden op de aanwezigheid van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de correcte inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK). Verder blijft de verplichting bestaan om te toetsen of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot voorschoolse educatie (VE) indien hier sprake van is. Ook blijven GGD’en standaard toezien op en in gesprek over de pedagogische kwaliteit.

De nieuwe werkwijze wordt in 2022 en 2023 gemonitord. Hierbij worden de ervaringen van zowel GGD’en, gemeenten als van houders en ouders betrokken. Medio 2023 zal er een analyse plaatsvinden op basis van de eerste ervaringen. De definitieve invoeringsdatum wordt verwacht op 1 januari 2024.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne