Gemeentelijke lijkschouw zwaar onder druk

Gemeentelijke lijkschouw zwaar onder druk

NieuwsVeiligheid

Op 15 november is het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), ‘Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn’,  naar de Tweede Kamer gestuurd. De lijkschouw wordt uitgevoerd door forensisch artsen, merendeels in dienst bij de GGD’en en als onderdeel van de forensische geneeskunde. Een groeiend tekort aan forensisch artsen en aan voldoende en structurele middelen betekent dat het uitvoeren van de lijkschouw onder druk staat. GGD GHOR Nederland deelt de zorgen van de Inspectie.

Ingrijpen is nu nodig

Op dit moment is in alle politieregio’s nog 24 uur per dag, zeven dagen per week een forensisch arts beschikbaar en voldoet de kwaliteit van de lijkschouw aan alle normen. André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland: “Zoals de IGJ al zegt, zijn forensisch artsen betrokken deskundige en flexibele artsen, die alle zeilen bijzetten om te zorgen voor de gemeentelijke lijkschouw. Ze draaien lange diensten of veel diensten achter elkaar. Maar dat houdt een keer op. De continuïteit en de randvoorwaarden voor de gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen staan onder grote druk. Er is onvoldoende geld om de uitvoering en kwaliteit van dit bijzondere onderdeel van de publieke gezondheid te kunnen garanderen.” De capaciteitstekorten dreigen daarbij nijpend en in sommige regio’s zelfs acuut te worden.

Structurele investering nodig

Daarom geeft GGD GHOR Nederland aan dat structurele investeringen in de forensische geneeskunde noodzakelijk zijn. Dit extra geld is onder meer nodig voor meer forensisch artsen, de kwaliteit van de uitvoering te versterken, artsen en verpleegkundigen een goed toekomstperspectief te bieden, professionele richtlijnen te ontwikkelen en de organisatie van de forensische geneeskunde bij GGD’en toekomstbestendiger in te richten. Het demissionaire kabinet erkent dat er structureel 20 miljoen euro moet worden uitgetrokken. Het rapport van de Inspectie laat volgens GGD GHOR Nederland zien waarom dat geld heel snel beschikbaar moet komen (de kabinetsreactie leest u hier).

Lijkschouw van belang voor justitie, nabestaanden en de samenleving

Lijkschouw houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar het overlijden van iemand, om vast te stellen of er sprake is van een niet-natuurlijke doodsoorzaak (zoals misdrijven en ongevallen). Dit is niet alleen belangrijk voor politie en justitie en voor nabestaanden, maar ook van groot maatschappelijk belang. Jaarlijks vinden er in Nederland tussen de 11.000 en 12.000 lijkschouwen plaats.

Onderdeel van een brede investering in de publieke gezondheid

De forensische geneeskunde is een onderdeel van de publieke gezondheid. Een investering in een sterke publieke gezondheid is een investering in de gezondheid van Nederland. Maar dit investeren in voorzienbare gezondheidsrisico’s hebben we te lang nagelaten. In de brief die GGD GHOR Nederland stuurde aan de informateur, staan vier zaken die een volgend kabinet moet oppakken en die samen optellen tot een bedrag van 600 miljoen euro. De noodzakelijke structurele investeringen in de forensische geneeskunde maken daar onderdeel van uit.