Gevolgen oorlog Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis moeten ontvluchten. GGD’en, GHOR en GGD GHOR Nederland dragen bij aan de opvang en de gezondheidszorg voor vluchtelingen die naar ons land komen. Maar ook op andere manieren raakt de situatie in Oekraïne aan ons werk. 

Wat doen GGD en GHOR?

De GGD en GHOR hebben als taak de gezondheid en veiligheid van mensen in Nederland te bewaken en bevorderen. Dit heet ook wel (opgeschaalde) publieke gezondheid. Van zorg voor kinderen en jongeren tot infectieziektebestrijding, van psychosociale hulp tot coronabestrijding. Kijk hier hoe de GGD’en en GHOR bijdragen aan de publieke gezondheid van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook vindt u hier handige links naar meer informatie over de zorg voor en opvang van vluchtelingen.

Jodium en straling

Niet alleen vluchtelingen, maar ook inwoners van Nederland hebben vragen over gevolgen van de situatie in Oekraïne. Zo zien we een toenemend aantal vragen over stralingsrisico’s en het gebruik van jodiumtabletten. Voor vragen over het effect van straling op de gezondheid kunt u contact opnemen met de regionale GGD. Bij vragen over (het gebruik van) jodiumtabletten kunt kijken op Rijksoverheid.nl.

Declareren zorgkosten Oekraïners

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Hierin heeft GGD GHOR Nederland een administratieve rol. Op de website van het CAK staat een duidelijke uitleg over hoe zorgverleners deze kosten kunnen declareren. Zorgverleners kunnen gemaakte kosten melden via het centrale meldpunt van GGD GHOR Nederland.