Gezocht: the next level dokter!

Gezocht: the next level dokter!

NieuwsGezondheid

Vandaag heeft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het officiële startsein gegeven voor de campagne ‘THE NEXT LEVEL DOKTER’. De campagne zet artsenberoepen midden in de samenleving steviger op de kaart. Het doel is meer studenten geneeskunde en basisartsen te enthousiasmeren voor medisch specialismen buiten het ziekenhuis, zoals arts Maatschappij + Gezondheid, forensisch arts en jeugdarts. GGD GHOR Nederland onderschrijft de campagne van harte en hoopt meer studenten en basisartsen te mogen verwelkomen in het mooie werkveld van de publieke gezondheid.

Steeds meer zorg wordt verplaatst naar buiten het ziekenhuis, maar dat is niet terug te zien in de opleiding geneeskunde: daarin ligt de focus nog veelal op de zorg in ziekenhuizen. Hierdoor zijn studenten geneeskunde en basisartsen minder bekend met het werkveld buiten het ziekenhuis en zijn zij minder geneigd te kiezen voor specialismen als arts Maatschappij + Gezondheid, forensisch arts, jeugdarts, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, verslavingsarts en vertrouwensarts.

Daarom staat in de campagne de dokter midden in de samenleving centraal: de NEXT LEVEL DOKTER. Deze dokter is actief in de wijk, komt ‘binnen’ bij mensen, beweegt zich in hún omgeving en kan in diverse momenten van hun leven een rol spelen. Van jong tot oud. Deze dokter kijkt naar de mens in zijn totaliteit en werkt samen met anderen aan de gezondheid van mensen en de samenleving. Lees hier meer over de campagne THE NEXT LEVEL DOKTER.

Ben jij al een next level dokter? Kijk dan eens op onze website voor vacatures voor artsen bij GGD’en.

Over de campagne

De campagne is een initiatief van SBOH en de opleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis. GGD GHOR Nederland heeft meegedacht en ondersteunt de campagne. De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.