Gezondheidsraad adviseert verstrekken hiv-preventiemiddel PrEP

Gezondheidsraad adviseert verstrekken hiv-preventiemiddel PrEP

NieuwsVeiligheid

Hiv-preventiemiddel PrEP (Pre Expositie Profylaxe) zou moeten worden verstrekt aan mannen die seks hebben met mannen (MSM) met een hoog risico op hiv.

Dat stelt de Gezondheidsraad in haar meest recente advies aan het ministerie van VWS. Hiervoor moet volgens de Raad goede medische begeleiding worden georganiseerd. PrEP kan een hiv-infectie voorkomen en is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken.

GGD GHOR Nederland is blij met het advies van de Gezondheidsraad. “De hiv-epidemie is de afgelopen decennia flink teruggedrongen door goede preventie en de beschikbaarheid van effectieve middelen. Toch komen er jaarlijks in Nederland nog ongeveer 800 nieuwe hiv-diagnoses bij. PrEP kan helpen om deze aantallen terug te dringen en de hiv-epidemie te stoppen”, stelt Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland.

Blijf alert op gezondheidsrisico’s

Hoewel PrEP een grote rol kan spelen in het voorkomen van hiv-infecties, blijft het belangrijk om bewust om te gaan met gezondheidsrisico’s. De Gezondheidsraad stelt dat het belangrijk is te blijven testen en dat deskundige begeleiding nodig is voor mensen die PrEP gaan gebruiken. “GGD’en hebben natuurlijk een uitstekend netwerk om risicogroepen op te sporen en te begeleiden. Ons netwerk en onze kennis zetten we graag in voor de uitwerking van het advies van de Gezondheidsraad,” besluit Backx.

Onderzoek GGD Amsterdam

In 2015 is het project Amsterdam PrEP project (AMPrEP) gestart. In het kader van dit onderzoek werd het middel door GGD Amsterdam beschikbaar gesteld aan 376 mensen. Uit dit onderzoek blijkt dat PrEP niet alleen in gecontroleerde studies, maar ook in de praktijk hiv-infecties voorkomt. In de eerste twee en een half jaar van de studie blijken nagenoeg alle deelnemers beschermd zijn tegen hiv. Belangrijke uitkomsten voor Nederlandse en internationale beleidsmakers.

Het volledige advies van de Gezondheidsraad vindt u hier: Preventief gebruik van hiv-remmers.