GGD GHOR Nederland pleit voor gelijke kwaliteitseisen in kinder- en gastouderopvang

GGD GHOR Nederland pleit voor gelijke kwaliteitseisen in kinder- en gastouderopvang

NieuwsVeiligheid

In een brief aan de Tweede Kamer pleit GGD GHOR Nederland voor het gelijk trekken van de kwaliteitseisen voor de kinder- en gastouderopvang.

Daarnaast vraagt de koepel van alle GGD’en aandacht voor vaccineren in de kinderopvang én het beschikbaar houden van informatie over een houder nadat een locatie is uitgeschreven uit het Landelijk Register Kinderopvang. Op 20 juni vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Kinderopvang plaats.

Gastouderopvang: niet alleen méér toezicht

Wij pleiten al geruime tijd voor hogere kwaliteitseisen aan de gastouderopvang en intensivering van het toezicht. Er zijn nu meer middelen beschikbaar voor toezicht op de gastouderopvang. Maar kwaliteitsverbetering gaat niet alleen over méér toezicht. Deze kwetsbare vorm van opvang vraagt juist om hogere kwaliteitseisen. Denk aan:

  • Concretere eisen voor de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus. Door middel van intervisie, scholing en andere vormen van professionele begeleiding.
  • Het duidelijk beleggen van verantwoordelijkheden tussen gastouder en gastouderbureau en door een gastouder slechts bij één gastouderbureau aan te laten sluiten.
  • Het verhogen van de professionaliteit van de opvang door eisen te stellen aan het opleidingsniveau en de pedagogische scholing van gastouders.

Bewaar inspectierapporten over locaties, ook nadat ze uitgeschreven zijn

Toezichthouders en gemeenten hebben inzicht in de informatie van alle locaties van een kinderopvangorganisatie (houder) via het Landelijke Register Kinderopvang (LRK). Dat is nodig om gericht toezicht te kunnen houden. Echter, op dit moment verdwijnt een locatie, inclusief de daarbij behorende inspectierapporten, na uitschrijving uit het LRK. GGD GHOR Nederland pleit ervoor dat deze informatie laagdrempelig beschikbaar blijft voor toezichthouders.

Vaccineren in de kinderopvang

In de commissie Vaccineren in de Kinderopvang hebben wij aangegeven dat GGD’en staan voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Nederland. Daar hoort vaccineren bij. In de kinderopvang wordt de meest kwetsbare groep kinderen opgevangen: de kinderen van 0 tot 14 maanden die nog niet zijn gevaccineerd. Wij begrijpen daarom dat kinderopvanglocaties ervoor kiezen om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Zo dragen zij bij aan het beschermen van de aanwezige kinderen en een zo veilig en gezond mogelijke opvangsituatie. Als GGD’en maken wij ons zorgen om en zetten wij ons in voor de gezondheid van álle kinderen in Nederland. Ook van de kinderen die – hoe onverstandig ook – niet gevaccineerd zijn. Onze focus ligt dus op het in gesprek zijn en blijven met álle ouders.

De reactie GGD GHOR Nederland ten behoeve van AO Kinderopvang 20 juni leest u hier. (13 juni 2019)
De reactie op brief d.d. 13 juli 2018 – maatregelen aanbevelingen Commissie Gunning leest u hier (4 december 2018)