GGD trekt instrument ‘Gezondheid Effect Screening’ terug

GGD trekt instrument ‘Gezondheid Effect Screening’ terug

NieuwsGezondheid

In 2000 ontwikkelde GGD GHOR Nederland het instrument GezondheidEffectScreening (GES) in opdracht van de ministeries VROM en VWS. De GES was een voorloper, die bijdroeg aan het integraal met een gezondheidsblik naar onze leefomgeving kijken. Inmiddels is het – gelukkig – heel gewoon geworden om met een brede blik naar de Gezonde Leefomgeving te kijken. En zijn er vele instrumenten ontwikkeld die daarbij kunnen ondersteunen.

Het instrument GES voldoet niet meer voor toepassing in de huidige GGD praktijk. We hebben daarom besloten het instrument terug te trekken. Het instrument GES sluit niet meer aan bij de verbrede invulling die we als GGD’en aan de gezonde leefomgeving geven. Voor verschillende thema’s kwam de inhoud van de GES bovendien niet meer overeen met onze GGD richtlijnen. Ook zagen we dat GES vaak op een onjuiste manier werd toegepast in projecten.

Binnen het RIVM lopen er verschillende projecten waarin, met medewerking van de GGD’en, wordt gekeken naar geschikte instrumenten om gezondheid goed mee te wegen bij ruimtelijke beslissingen. Voor goede alternatieven van de GES verwijzen we daarom naar het instrumenten overzicht op de website www.gezondeleefomgeving.nl.

Heeft u behoefte aan advies over toe te passen instrumenten voor een specifiek project? Neem dan contact op met de lokale GGD voor een advies op maat. Via deze link vindt u op plaatsnaam of postcode bij welke GGD u moet zijn, vraagt u dan naar de adviseurs Gezonde Leefomgeving.