GGD’en kiezen voor nieuw opleidingsplan artsen Maatschappij en Gezondheid

17 oktober 2019Werken in de Publieke Gezondheid

De Raad van directeuren van GGD GHOR Nederland heeft haar steun uitgesproken voor het nieuwe landelijke opleidingsplan voor artsen Maatschappij en Gezondheid. In het opleidingsplan van de KAMG wordt voorgesteld om alle artsen in opleiding (AIOS) in de publieke gezondheid in vier jaar op te leiden tot arts Maatschappij en Gezondheid. Nu is het nog mogelijk om twee jaar opgeleid te worden in een zogenaamd profiel. Vanaf 2021 is het de bedoeling dat alle AIOS zich specialiseren tot arts M&G.

Breed opgeleid = breed inzetbaar

GGD’en kiezen voor dit nieuwe opleidingsplan omdat de arts M&G van de toekomst breed opgeleid moet zijn om breed inzetbaar te zijn. Deze artsen werken op het snijvlak van geneeskunde en maatschappij voor het bewaken, bevorderen en beschermen van de individuele en collectieve gezondheid.
Denk daarbij aan: de jeugdarts die verbonden is aan een team dat de jeugdgezondheidszorg in een gemeente verzorgt, de forensisch arts die in opdracht van een gemeente een lijkschouw doet of een vertrouwensarts die een mogelijk geval van kindermishandeling onderzoekt; de arts medische milieukunde die de effecten van de omgeving op de gezondheid in kaart brengt en daarover adviseert aan gemeenten. Of de arts infectieziektebestrijding die zich behalve op patiëntencontact ook op beleid richt. Of de arts sociaal medische advisering die er voor kwetsbare groepen in de samenleving is.

Loopbaanperspectief

GGD’en willen nog aantrekkelijker zijn als werkgever, met een goed loopbaanperspectief. Op het moment dat de opleiding breder en daarmee de kans op interessant werk groter wordt, verwachten wij dat de instroom van AIOS zal vergroten. Bovendien spelen we met dit opleidingsplan in op de trend die overal in de zorg zichtbaar is. Namelijk een groeiend tekort aan artsen en verpleegkundigen.

Versterkingsprogramma

GGD GHOR Nederland is betrokken bij het versterkingsprogramma zoals dat momenteel door KAMG wordt uitgevoerd. Meer informatie over het landelijk opleidingsplan, en ook over het ambassadeurschap voor public health, is te vinden op de website van KAMG.

Lees ook

Nieuwe campagne werving forensisch artsen: buitengewoon boeiend

17 jun 2022 Veiligheid

Deze week wordt de campagne ‘Forensische geneeskunde, buitengewoon boeiend’ gelanceerd. In de campagne schitteren jonge forensische artsen die tonen zij dat ze voor hun vak staan. Lees meer

Lees meer over

15 opleidingsplaatsen voor forensisch arts, mét baangarantie

17 aug 2021 Werken in de Publieke Gezondheid

Op 1 augustus is een nieuwe sollicitatieronde voor opleidingsplaatsen arts Forensische Geneeskunde gestart. Deze ronde loopt tot en met 7 september 2021. Kandidaten die nu solliciteren en aangenomen worden, starten in ... Lees meer

Lees meer over