Het ‘gedoe’ centraal, niet de ‘gedoe gever’

Het ‘gedoe’ centraal, niet de ‘gedoe gever’

NieuwsVeiligheid

In 2016 begonnen wij heel enthousiast met de pilot Wijk-GGD in Vught. Een gemeente met 25.000 inwoners en veel grote zorginstellingen.

Aanleiding was het feit dat de politie ruim 25 procent van haar tijd kwijt was aan meldingen van ‘verwarde personen”. Personen met verward gedrag die geen boeven zijn maar mensen die zorg nodig hebben.
Personen met verward gedrag hebben niet altijd psychiatrische problematiek maar problemen op allerlei levensgebieden. Als wijk-GGD’ers praten we daarom niet over personen met verward gedrag maar over mensen die ‘gedoe’ geven. Denk aan de demente bejaarde, een ontregelde diabeet of iemand met een verstandelijke beperking die de snelheid van het leven van tegenwoordig niet meer kan bijbenen. Daarbij staat het ‘gedoe’ centraal en niet de ‘gedoe gever’.

Wijk GGD’er als schakel

Zoals gezegd was in onze gemeente de politie ruim 25% van haar tijd kwijt aan meldingen van verwarde personen. Er miste duidelijk een schakel tussen Openbare Orde en Veiligheid en Zorg. Die schakel vormt de wijk-GGD’er. Onze taak is niet te wachten tot de situatie escaleert maar in te zetten op preventie en vroegsignalering. Zonder protocollen en draaiboeken, gewoon de wijk in en aan de slag!
Dat betekent een groot netwerk opbouwen en onderhouden. Contact leggen met zorginstellingen, maar ook met de supermarktmanager, vrijwilligers van de bibliotheek, lokale winkeliers, apothekers, woningbouwcorporaties etc. Om snel op signalen af te kunnen gaan. Zij aan zij met de politie, maar ook werk bij de politie uit handen nemen op het gebied van zorg.

Vliegende start

Bij onze start in 2016 was er veel aandacht voor het zogenaamde Schakelteam. Elke gemeente moest een sluitende ketenaanpak ontwikkelen voor personen met verward gedrag. Laat de voorzitter van het Schakelteam Onno Hoes inwoner zijn van de gemeente Vught. Netwerkers als wij zijn, belden we Dhr. Hoes in zijn eerste week al op om in zijn eigen gemeente kennis te maken met de wijk-GGD’er. Deze ontmoeting zorgde voor een vliegende start. Er ontstond media aandacht en we werden op veel plaatsen gevraagd om over onze werkwijze te vertellen. Bovendien kwam er subsidie beschikbaar om in meerdere gemeenten met het concept aan de slag te gaan. Inmiddels is de wijk-GGD’er actief in veel Nederlandse gemeentes. Iets waar wij erg trots op zijn.

Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke gezondheid

Afgelopen jaar wonnen wij de titel Meest Invloedrijke Persoon in de Publiek Gezondheid. Een prijs die ons veel kansen heeft geboden. Naast MIP 2017 hebben we de bijnaam ‘Geer en Goor van de verwarde personen’ gekregen en we vliegen de wereld over om over onze werkwijze te vertellen.
Afgelopen oktober zijn we door de politie uitgenodigd om over de Wijk-GGD te vertellen op het congres Law Enforcement and Public Health in Toronto Canada (LEPH 2018) en in november 2019 gaan we naar Melbourne Australië om over ons werk te vertellen en te leren van de ervaringen in Melbourne bij de politie van Victoria Station.
Maar hoe mooi deze ervaringen en kansen ook zijn, we blijven natuurlijk gewoon ons werk doen, want met onze voeten in de klei is waar we horen en wat we het liefste doen!
Sarah Voss en Esther Pullen
Wijk GGD’ers in Vught.
Blog ook via Skipr.