Het Grote Zorgdebat

De coronacrisis heeft ons zorgsysteem op scherp gezet. Wat kunnen we hiervan leren? Welke plannen voor de zorg hebben politieke partijen?

Op maandagavond 8 maart 2021 debatteren kandidaat-Kamerleden van twaalf politieke partijen hierover in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Volg de vierde editie van Het Grote Zorgdebat online als je geïnteresseerd bent in de gezondheidszorg in Nederland.

Meld je aan via onderstaande link en ontvang op tijd een herinnering!

Debatthema’s

Er zijn vier thema’s waarover wordt gedebatteerd. Op het programma staan het preventiebeleid, de digitalisering van de zorg, de regiefunctie vanuit politiek Den Haag en de arbeidsmarkt. Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe zetten we duurzaam in op de transitie van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel, hoe draagt digitale zorg bij aan meer maatwerk en tijd voor patiënten en cliënten, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn en hoe lossen we het toenemende tekort aan zorgverleners op?

Kandidaat-Kamerleden

De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn:
Fleur Agema (PVV)
Mona Keijzer (CDA)
Vera Bergkamp (D66)
Corinne Ellemeet (GroenLinks)
Maarten Hijink (SP)
Mirjam Bikker (CU)
Kees van der Staaij (SGP)
Tunahan Kuzu (DENK)
Thom van Kampen (VVD)
Attje Kuiken (PVDA)
Liane den Haan (50PLUS)
Eva van Esch (PvdD)

Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras en Aldith Hunkar.

Voor wie?

Het Grote Zorgdebat is online te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Ben je patiënt, cliënt, zorgprofessional, lid van een van de organiserende partijen of geïnteresseerd in de zorg, dan ben je van harte uitgenodigd het debat te volgen. Je kunt je hieronder kosteloos aanmelden voor dit verkiezingsdebat. We verwachten meer dan 50.000 deelnemers.

Waar en wanneer?

Vanwege de coronacrisis is deze editie van het Grote Zorgdebat online te volgen op 8 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur. Dat kan via de livestream op www.hetgrotezorgdebat.nl. Meld je aan via onderstaande link.

Deelnemende zorgorganisaties

Het Grote Zorgdebat wordt dit jaar georganiseerd door Actiz, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, LAD, LHV, de Nederlandse ggz, NFU, NVM, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, RegioPlus, V&VN, VGN, ZKN en ZN.

Nabeschouwing

Na afloop van Het Grote Zorgdebat verzorgt Skipr als mediapartner een nabeschouwing van het zorgdebat. Daarin bespreken hoofdredacteur Simon Broersma en senior redacteur Philip van de Poel samen met gasten de belangrijkste uitkomsten van het debat. De nabeschouwing is te volgen via www.skipr.nl/zorgdebat.

Aanmelden

Meld je aan via deze link aan voor de online versie van Het Grote Zorgdebat 2021 en ontvang de link in je mailbox.