Hoe gezond is onze jeugd?

Dit najaar vindt voor de tweede keer de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd klas 2 en 4 plaats. Alle GGD’en onderzoeken dan de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de middelbare scholieren. Dit doen zij in samenwerking met het RIVM en geven hiermee uitvoer aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren.

De jeugd wordt bevraagd op thema’s als roken, drinken, seksuele ervaringen en (cyber)pesten. Met de resultaten van het onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Het onderzoek vindt plaats in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Dataverzameling via middelbare scholen

Scholen spelen een hoofdrol bij de dataverzameling voor de Gezondheidsmonitor Jeugd. Voor een goed landelijk én gemeentelijk beeld is het belangrijk dat alle leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs meedoen aan het onderzoek. Hoe meer scholen meewerken, hoe beter beeld we krijgen van onze jeugd en hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt. De komende maanden zullen alle GGD’en de scholen  benaderen en vragen om hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. De GGD’en hebben het onderzoek zo ingericht dat het een minimale inbreuk doet op de werkdruk van het schoolteam en op het lesrooster. De GGD’en begeleiden elke deelnemende school en verzorgen alle benodigde materialen. Zo hopen de GGD’en dat zo veel mogelijk scholen meedoen met de Gezondheidsmonitor Jeugd. Alleen dan kunnen we een betrouwbaar  beeld ophalen van hoe het met de gezondheid van onze jeugd is gesteld.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met een GGD bij u in de buurt. Of bekijk de informatiefilm over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.

Let op: Naast de Gezondheidsmonitor Jeugd lopen ook de reguliere screeningsvragenlijsten door voor de JGZ-contactmomenten.