Huisartsenkoppeling positieve testuitslagen tijdelijk stopgezet

Huisartsenkoppeling positieve testuitslagen tijdelijk stopgezet

NieuwsCoronavirus

Sinds 19 april 2021 worden positieve testuitslagen door de GGD’en aan huisartsen doorgegeven, via een geautomatiseerde koppeling. Dit, gebeurt alleen wanneer de betreffende, geteste persoon daar toestemming voor heeft gegeven.

Update 26 april
Op maandag 26 april werd geconstateerd dat alle positieve testuitslagen werden doorgezet en de koppeling geen check uitvoerde op de vereiste toestemming van de burger. De zogenaamde ‘consent-functie’ bleek niet geactiveerd. Dit is het vinkje waar de burger expliciet toestemming geeft om de gegevens te delen met de huisarts. Na deze ontdekking is dit direct hersteld. Vanaf maandagavond 26 april zijn vervolgens alleen de positieve uitslagen van burgers doorgegeven die hier toestemming voor hebben gegeven. Meer informatie over deze situatie is in deze link (klik hier) te lezen.

Update 4 november
Begin november constateerde GGD GHOR Nederland dat enkele positieve testuitslagen van mensen, die deze gegevens niet met de huisarts wilden delen, toch aan de huisarts zijn doorgezet. Toen dit werd geconstateerd is direct onderzoek naar de koppeling verricht. Het probleem blijkt te spelen bij mensen die hun vaccinatiegegevens wél met de huisarts wilden delen, maar de positieve testuitslag niet. Het proces ging uit van één toestemmingsveld voor zowel de vaccinatie- als de testgegevens.

Na de constatering heeft GGD GHOR Nederland de koppeling, waarmee testuitslagen worden doorgezet naar de huisarts, uitgezet. Bij hoeveel mensen de positieve testuitslag zonder toestemming aan de huisarts is doorgezet is niet bekend. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens is melding gemaakt van bovenstaande. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: fg@ggdghor.nl

Update 17 november
Vanaf 17 november worden de positieve testuitslagen weer automatisch doorgegeven via de huisartsenkoppeling. Deze koppeling was tijdelijk stopgezet (zie update 4 november). Dit probleem is nu verholpen. Voor alle vaccinatiegegevens en positieve testuitslagen wordt apart gecheckt of er toestemming is gegeven door de burger. 

Update 25 november
Positieve uitslagen die niet zijn doorgegeven in de tijd dat de huisartsenkoppeling is stilgezet zijn op 25 november nagezonden. 

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne