Monitoring en structureel borgen van eropaf-functie essentieel voor sluitende aanpak voor personen met verward gedrag

29 januari 2020Kwetsbare groepen

Een sluitende persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag is een van de agendapunten van het Algemeen Overleg Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wat plaatsvindt op woensdag 29 januari. GGD GHOR Nederland heeft hiervoor een schriftelijke inbreng geleverd.

In onze inbreng geven we aan wat we als GGD GHOR Nederland al doen binnen het thema en wat, volgens ons, nog nodig is voor een succesvolle sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Hierin pleiten we voor de onderstaande punten:
1. Een opdracht tot landelijke en regionale monitoring van kwetsbare groepen.
2. Structurele middelen voor het organiseren van de preventieve eropaf-functie (zoals de wijk-GGD’er) als lokale/regionale verbinder tussen zorg en veiligheid.

De volledige brief die GGD GHOR Nederland heeft opgesteld voor het Algemeen Overleg GGZ kunt u hier lezen.

Zet wijk-GGD’er centraal in preventieve aanpak mensen met verward gedrag

11 apr 2018 Kwetsbare groepen

Het Schakelteam Personen Verward Gedrag roept gemeenten op om de regie en verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. De ... Lees meer

Lees meer over