Infectierisico voor tweede jaar op rij stabiel

Infectierisico voor tweede jaar op rij stabiel

NieuwsVaccineren

De afgelopen periode is succesvol ingezet op maatregelen die bijdragen aan het verkleinen van het infectierisico, stellen GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd in reactie op de Kamerbrief van Staatsecretaris Blokhuis. In het hele land ontstaan verschillende initiatieven: lokale vaccinatieallianties, gerichte voorlichting door gemeenten en GGD’en, jeugdgezondheidszorgorganisaties die zich verdiepen in de klantreis en er wordt onderzoek gedaan naar beweegredenen van ouders en kinderen om al dan niet te vaccineren. Maar de brancheorganisaties voor de jeugdgezondheidszorg, waar ook de consultatiebureaus onder vallen, willen zich blijvend inzetten om het infectierisico nog verder verkleinen.

Vaccineren is belangrijk

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Nederland, en daar hoort vaccineren bij. Vaccineren tegen bijzonder besmettelijke ziektes als mazelen en kinkhoest is effectief en belangrijk. Het beschermt niet alleen het gevaccineerde kind tegen infectieziekten, maar draagt ook bij aan de groepsbescherming voor anderen (zoals baby’s) die geen vaccinatie hebben gekregen.

Meer tijd voor het goede gesprek

In een tijd waarin er veel scepsis is over vaccineren, is het voeren van gesprekken met ouders of het nabellen van mensen die uitnodigingen negeren, bijzonder belangrijk. Deze gesprekken vragen  kennis en tijd, want het beperken van infectierisico’s is meer dan alleen een prik zetten. Juist dit gesprek is van groot belang om het draagvlak voor vaccineren hoog te houden. Het is daarom positief dat de staatssecretaris aangeeft extra middelen vrij te willen maken voor aanvullende gesprekstraining van professionals als het gaat om het voeren van het goede gesprek met twijfelende ouders. GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd stellen daarnaast dat het goed is meer tijd uit te trekken voor deze gesprekken.

Meer gevraagd van jeugdgezondheidszorg

Zoals Blokhuis in zijn brief erkent is de werkbelasting binnen de jeugdgezondheidszorg hoog. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de implementatie van nieuwe vaccinaties, uitvoeren van campagnes en de maatregelen uit de brief ‘verder met vaccineren’. De leden van GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd blijven zich volop inzetten, maar blijven ook aandacht vragen voor een werkbaar tempo van invoering. Sommige van die maatregelen vragen bijvoorbeeld meer uitwerking voordat ze ingevoerd kunnen worden. Daarnaast vragen GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd zich af of het bestaande budget voor het Rijksvaccinatieprogramma toereikend is voor het extra werk dat nodig is.

Lees hier de Kamerbrief van Staatssecretaris Blokhuis en het Vaccinatiegraadrapport 2018.

GGD GHOR Nederland vertegenwoordigt alle GGD’en in Nederland. ActiZ Jeugd is de branchevereniging van jeugdgezondheidszorgorganisaties. De jeugdgezondheidszorg omvat onder meer consultatiebureaus.