Inschatten gezondheidsrisico’s overzichtelijker met Persoonlijke Gezondheidscheck

Inschatten gezondheidsrisico’s overzichtelijker met Persoonlijke Gezondheidscheck

NieuwsGezondheid

Nederlanders blijken het risico dat ze lopen op diabetes, nierschade of hart- en vaatziekten niet goed in te schatten na het invullen van www.testuwrisico.nl.

Risico’s van 30 of 40 procent vinden ze wel meevallen, terwijl experts bij dit soort risico’s meteen aan de bel trekken. Dit concluderen onderzoekers van het VUmc in een onderzoek dat 27 juli is gepubliceerd. Inmiddels is www.testuwrisico.nl onderdeel geworden van de Persoonlijke Gezondheidscheck, waarin de communicatie over gezondheidsrisico’s is vereenvoudigd en verduidelijkt.

Er wordt van mensen steeds meer verwacht dat zij zelf keuzes maken over hun gezondheid en zorg. Uit het onderzoek van het VUmc bleek dat ze hun risico onderschatten en dat de teksten met uitleg te moeilijk waren.

Opvolger is aangepast

De onderzoekers van het VUmc lieten mensen met lage gezondheidsvaardigheden www.testuwrisico.nl invullen om een resultaat te krijgen. Deze gezondheidscheck was onderdeel van het PreventieConsult, een screening op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade die werd gebruikt door huisartsen en bedrijfsartsen. Deze test is inmiddels onderdeel geworden van de www.persoonlijkegezondheidscheck.nl, waarin de communicatie over gezondheidsrisico’s is aangepast, tegemoet komend aan een aantal genoemde bezwaren die uit het onderzoek van VUmc naar voren kwamen.

Een persoonlijk gezondheidsrapport

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck maken deelnemers online een persoonlijk gezondheidsrapport. Met de verkeerslichtkleuren rood, oranje of groen geeft het gezondheidsrapport inzicht in de gezondheidsrisico’s waar men zelf iets aan kan doen. Het gezondheidsrapport geeft concrete adviezen voor gedragsverandering die aansluiten bij de motivatie van de persoon. Het (regionale) sport- en welzijnsaanbod en online hulpbronnen zijn hiervoor in de Persoonlijke Gezondheidscheck opgenomen. Ongeveer 10 procent van de mensen heeft een rood profiel en wordt volgens de medische richtlijnen naar de huisarts of bedrijfsarts verwezen.

Momenteel wordt door verschillende onderzoekers gekeken hoe terugkoppeling over gezondheidsrisico’s en communicatie binnen de Persoonlijke Gezondheidscheck nog meer verduidelijkt kan worden, met name ook voor mensen met een lage gezondheidsvaardigheden.

In februari 2015 lanceerde De Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetesfonds, het Longfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen, GGD GHOR Nederland en het NIPED Instituut de Persoonlijke Gezondheidscheck. Met dit brede samenwerkingsverband nemen zij het initiatief om de vitaliteit van Nederlanders te bevorderen, de groei van het aantal chronisch zieken te keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen.

Wilt u meer weten? Kijk op www.persoonlijkegezondheidscheck.nl of neem contact op met het NIPED via 020 – 26 10 444 / info@niped.org.