Inzicht in sociaaleconomische gezondheidsverschillen op wijkniveau

Inzicht in sociaaleconomische gezondheidsverschillen op wijkniveau

NieuwsGezondheid

Op de site waarstaatjegemeente.nl is nu ook het thema Gezondheidsverschillen beschikbaar. Hiermee is met één druk op de knop én op wijkniveau te zien hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in gemeenten.

Voor het eerst staan de gegevens over gezondheidsverschillen en factoren die daarbij een rol spelen, overzichtelijk op één plek bij elkaar. Gemeenten kunnen de gegevens gebruiken voor hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. De gegevens zijn onder meer afkomstig uit de GGD gezondheidmonitors.

Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Voor gemeenten en zorgprofessionals is inzicht in de gezondheidsverschillen en in de factoren die hierop van invloed zijn, van groot belang.

Het is de eerste stap bij een effectieve lokale aanpak. Waar zitten de belangrijkste gezondheidsproblemen? In welke wijken komen diabetes en psychische problemen bijvoorbeeld het meest voor? Hoe is het zorggebruik in een wijk? En welk percentage van de inwoners voelt zich eenzaam, is laaggeletterd of heeft geen betaald werk? Wat is de invloed daarvan op gezondheid?

Inzicht in gezondheidsachterstanden

De antwoorden op deze en andere vragen op Waarstaatjegemeente.nl bieden gemeenten, GGD´en en zorgprofessionals eenvoudig inzicht in welke wijken en/of gebieden de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. Voor elke gemeente staat een eigen rapport op Waarstaatjegemeente.nl.

De cijfers staan niet op zichzelf; ze vormen een basis om samen met inwoners en professionals te bespreken wat de onderliggende problematiek is. Dat helpt bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten bij de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ook kunnen de cijfers gebruikt worden om de effecten van lokaal beleid te monitoren.

Lancering

Het nieuwe thema Gezondheidsverschillen is gelanceerd tijdens de VNG Ambtelijke Top conferentie  op 22 maart 2017, door Ali Rabarison, Thema Directeur Integratie & Participatie VNG, Henk Soorsma, Afdelingshoofd Openbare Jeugdgezondheidszorg van het Ministerie van VWS en Monica van Berkum, Directeur Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Het stimuleringsprogramma Gezond in… van Pharos en Platform31 nam het initiatief voor het thema Gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met VNG, KING, GGD GHOR Nederland, RIVM en Vektis.

Webinar ´Gezondheidsverschillen´

Bent u geïnteresseerd in de cijfers en wilt u meer weten over de manier waarop u de cijfers kunt gebruiken? Schrijf u dan in voor het webinar van KING en Pharos op dinsdag 11 april a.s. van 14.00 uur tot 15.00 uur. Aanmelden kan via waarstaatjegemeente.nl.