Kansrijke Start bestaat 5 jaar

Het actieprogramma Kansrijke Start bestaat 5 jaar. Een mooie reden om het belang van een kansrijke start voor kinderen nogmaals onder de aandacht te brengen. Op het fundament van de eerste 1000 dagen, vanaf 10 maanden voor de geboorte tot ongeveer 2 jaar, bouwen we de rest van ons leven verder. De omgeving waarin een kind wordt geboren, opgroeit en zich verder ontwikkelt in deze 1000 dagen, bepaalt in grote mate de kansen voor later. Door te investeren in een goede, kansrijke start voor elk kind, bouwen we aan een gezonde generatie in de maatschappij van morgen. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt hier samen met haar partners binnen de geboortezorg en kinderopvang aan mee.

De meeste kinderen in Nederland maken een goede start in het leven en groeien gezond op. Er zijn echter ook kinderen die een minder goede start maken, door bijvoorbeeld vroeggeboorte/laag geboortegewicht en/of blootstaan aan medische- of sociale risicofactoren, zoals stress, rook, slechte voeding of gebrek aan liefdevolle aandacht. Dit heeft een levenslang effect op zowel de fysieke als mentale gezondheid én de ontwikkeling. En het heeft daarmee een effect op de kansen op school en de arbeidsmarkt. GGD GHOR Nederland wenst ieder kind een kansrijke start en zal zich hiervoor, samen met de JGZ, blijven inzetten. Wilt u meer te weten komen over het programma Kansrijke Start? Klik dan op deze link.