Kinderopvang verdient meer dan alleen toezicht op de regels

Kinderopvang verdient meer dan alleen toezicht op de regels

NieuwsVeiligheid

GGD’en sluiten zich aan bij de aanbevelingen van AEF.

In opdracht van het ministerie van SZW is afgelopen najaar door AEF en SEO onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van toezicht en handhaving op de kinderopvang. GGD GHOR Nederland is blij met dit onderzoek en herkent veel van de conclusies en bevindingen.

Directeur Ton Coenen: “Veel aanbevelingen voor verbetering van toezicht en handhaving sluiten aan bij onze eigen ambities die we, waar mogelijk, al in gang hebben gezet. Een belangrijke stap om nu te zetten is dat we een integraal beeld van de kwaliteit van de kinderopvang schetsen en eventuele risico’s meer van te voren duiden.”

Het toezicht op de kinderopvang is in Nederland niet centraal georganiseerd maar is bij de gemeente belegd. Dat heeft een meerwaarde omdat het toezicht dan kan inspelen op de lokale context; kinderopvang in een grote stadswijk met kinderen met ontwikkelingsachterstanden is wat anders dan in kleine dorpskernen met gastouderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving en het toezicht is als taak ondergebracht bij de GGD. Met het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang vervullen GGD’en een belangrijke bijdrage in het waarborgen van verantwoorde, veilige kinderopvang en het tegengaan van verschillen. Coenen: “De GGD heeft dankzij haar lokale inbedding deze locaties en voorzieningen inclusief de context goed in beeld en dat komt de kwaliteit van het toezicht ten goede.  Ook is met ‘een streng aan de poort’, flexibilisering van het toezicht en versterken van de dialoog tussen houder en toezichthouder veel verbeterd in het toezicht in de afgelopen periode. Nu moet de volgende stap gezet worden.”

Praktijkgericht

De GGD onderschrijft ook de andere adviezen uit het AEF rapport. Coenen “Als toezichthouder pleitten we altijd voor een versterking van de kwaliteit. Dit rapport pleit voor meer principle based regelgeving en toezicht op het achterliggende doel: de kwaliteit van de opvang. Dat stimuleert om meer in gesprek te gaan met de houder over diens afwegingen en keuzes, eventuele risico’s, en mogelijke verbeteringen. Dat zijn belangrijke stappen naar nog meer maatwerk en toegepast toezicht. Daarvoor moeten belemmeringen in de regelgeving worden weggenomen. Nu handelt een houder soms in strijd met de regels, terwijl het aanbod kwalitatief goed is. Dan kunnen wij als toezichthouder niet anders dan een tekortkoming rapporteren. Daar is niemand mee geholpen.”

Her-ijking

GGD GHOR Nederland gaat graag in gesprek met het ministerie van SZW over hoe de GGD’en in hun rol als toezichthouder, en GGD GHOR Nederland, aan deze aanbevelingen nog meer uitvoering kunnen geven. Coenen: ” We pleiten om de wet kinderopvang te voorzien van een verdere versteviging van de pedagogisch-wetenschappelijke onderbouwing. Dat betekent ook een herijking voor de huidige kwaliteitseisen. We zijn daarom blij met de herijking van de kwaliteitseisen die het ministerie van SZW in gang heeft gezet. ”

Zie voor onze gehele reactie deze link.