Kinkhoestvaccinatie zwangere vrouwen betekent eerder kennismaken met de jeugdgezondheidszorg

Kinkhoestvaccinatie zwangere vrouwen betekent eerder kennismaken met de jeugdgezondheidszorg

NieuwsVaccineren

Kinkhoest kan gevaarlijk zijn voor pasgeboren baby’s. Vanaf 16 december kunnen zwangere vrouwen daarom gratis een vaccinatie halen die hun kind direct vanaf de geboorte beschermt tegen het krijgen van kinkhoest: de 22-wekenprik. Dit betekent dat aanstaande moeders al vóór de geboorte van hun kind, kennismaken met de jeugdgezondheidszorg.

 Tot nu toe kregen kinderen pas na 2 maanden voor het eerst een vaccinatie tegen kinkhoest. Wanneer moeders zich voor de geboorte van hun kindje laten inenten, geven zij de beschermde antistoffen door en beschermen zij zo hun kind meteen vanaf de geboorte tegen (de ernstige complicaties van) kinkhoest. Daardoor kan ook de eerste vaccinatie worden uitgesteld en het aantal doses worden verminderd van 3 naar 2.

Meer aandacht bij vroege kennismaking

Deze 22-wekenprik kunnen aanstaande moeders halen vanaf week 22 in de zwangerschap tot aan de bevalling. Dit betekent dat aanstaande moeders voortaan al vóór de geboorte van hun kind kennis maken met de jeugdgezondheidszorg. Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland is daar blij mee: “Tot voor kort kwamen ouders voor het eerst in contact met de jeugdgezondheidszorg tijdens het huisbezoek van de jeugdverpleegkundige 2 weken na de geboorte van hun kindje en kwamen ouders na ongeveer 4 weken voor het eerst bij het consultatiebureau. Dan hebben de meeste ouders veel vragen over drinken, slapen, huilen etc. en is er minder tijd en aandacht voor welke ondersteuning de jeugdgezondheidszorg hen kan bieden. Ook schept contact met de aanstaande ouders vóór de geboorte de mogelijkheid om vroeg te signaleren welke ouders hulp kunnen gebruiken zodat ze meteen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben”.

Meer dan kinkhoestvaccinatie

Navraag bij GGD’en in Nederland leert dat zij zich de komende maanden eerst concentreren op het vaccineren van alle moeders die nu zitten te wachten op deze vaccinatie. Sommige GGD’en geven de vaccinatie op de locatie waar de vrouwen straks ook met hun kind komen, anderen zetten niet alleen de vaccinatie, maar geven aanstaande moeders daarbij ook informatiemateriaal over de jeugdgezondheidszorg. Ook gaan sommige GGD’en nu eerst kennismaken met deze voor hen nieuwe doelgroep om te horen waar zij behoefte aan hebben. Op termijn zal dit vervroegde contact met de jeugdgezondheidszorg jonge ouders méér brengen dan de bescherming van hun ongeboren kindje tegen kinkhoest.

Meer informatie

Meer informatie over de 22-wekenprik staat op https://rijksvaccinatieprogramma.nl/22wekenprik.