Kwaliteit forensische geneeskunde moet verbeteren

Kwaliteit forensische geneeskunde moet verbeteren

NieuwsVeiligheid

Er dreigt een landelijke tekort aan forensisch geneeskundigen. Ook blijkt de kwaliteit van de opleiding onvoldoende. Dit brengt risico’s met zich mee, vindt GGD GHOR Nederland.

Landelijk tekort

Volgens GGD GHOR Nederland dreigt in de toekomst een landelijk tekort aan goed opgeleide forensisch artsen, helemaal met de vergrijzing van deze beroepsgroep. De huidige 30-daagse opleiding tot lijkschouwer is onvoldoende om het vak van de forensisch geneeskunde optimaal uit te voeren en een goede diagnose te kunnen stellen over doodsoorzaken. Hierdoor bestaat het risico dat belangrijke zaken bij bijvoorbeeld moordonderzaken over het hoofd worden gezien. Een kwaliteitsverbetering van het vakgebied is daarom noodzakelijk en daarvoor moet de opleidingsstructuur van de forensisch geneeskundige veranderen. De Gezondheidsraad heeft dit in april 2013 al aan de ministeries geadviseerd.

Erkenning forensische geneeskunde

Het Rijk betaalt niet mee aan de opleiding tot forensisch arts, in tegenstelling tot opleidingen voor bijvoorbeeld huisarts, kinderarts en arts infectieziekten. Gesprekken tussen GGD GHOR Nederland en de ministeries hebben tot op heden tot niets geleid. Paul van der Velpen, DPG Amsterdam zegt hierover: “Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft aan dat ik voor de subsidie bij VWS en OCW moet zijn, VWS wijst naar OCW en V&J en OCW wijst weer naar VWS en V&J. Niemand voelt zich eigenaar van het probleem.”
GGD GHOR Nederland vindt het vooral belangrijk dat de forensisch geneeskundige wordt erkend als een medisch beroep in het domein van de Publieke Gezondheidszorg. Jelle Doosje, senior adviseur: “Dat moet worden opgenomen in de Wet Publieke Gezondheidszorg. Ook moet er een instroomprofiel forensische geneeskunde komen, zoals er wel bestaat bij bijvoorbeeld arts Infectieziekten. Daarvoor moet het ook in een opleidingsfonds worden opgenomen.”

Forensisch geneeskundigen van de GGD

Forensisch geneeskundigen zijn artsen die hun medische kennis inzetten om samen met de politie de oorzaak van een dood te achterhalen. Voor elke gemeente zijn deze lijkschouwers in dienst, ondergebracht bij de GGD. Er bestaan twee opleidingen tot forensisch arts: een basisopleiding van 30 dagen tot lijkschouwer en een profielopleiding van vier jaar. Gemiddeld volgen twintig personen per jaar de basisopleiding na hun studie Geneeskunde. Tussen 2006 en 2012 zijn twee artsen ingestroomd in de profielopleiding.

Interessante links

Toekomstvisie Forensische Geneeskunde binnen de Publieke Gezondheid, GGD GHOR Nederland, januari 2012

Interview Jelle Doosje, senior adviseur GGD GHOR Nederland, over forensische geneeskunde op BNR van 3 juni 2014

Interview Kees Das, Hoofd Forensische Geneeskunde GGD Amsterdam, in Het Parool en Editie NL (vanaf 3:11)  van 3 juni 2014

Column Paul van der Velpen, DPG Amsterdam,  Binnenlands Bestuur, 29 mei