Lancering vlog-campagne door jongeren: Aandacht zwemveiligheid jonge nieuwkomers van levensbelang

Lancering vlog-campagne door jongeren: Aandacht zwemveiligheid jonge nieuwkomers van levensbelang

NieuwsVeiligheid

VeiligheidNL, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Pharos, GGD GHOR Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben de handen ineen geslagen om de aandacht voor zwemveiligheid onder jonge nieuwkomers te vergroten.

Deze organisaties hebben vlogs gelanceerd over zwemveiligheid met daarin nieuwkomers uit Eritrea, Somalië en Syrië in de hoofdrol. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die niet in Nederland zijn opgegroeid meer risico lopen op verdrinking. Dit komt doordat zij vaak minder zwemvaardig en niet bekend zijn met de Nederlandse water- en zwemcultuur. Aandacht voor deze risicogroep is daarom cruciaal.

Nieuwkomers overschatten eigen zwemvaardigheid en onderschatten gevaren van water

Tussen 1996 en 2015 verdronken in Nederland ruim twee keer zoveel mensen van niet-westerse afkomst dan autochtone Nederlanders (CBS, 2017). Het is van groot belang om jonge nieuwkomers te bereiken en te waarschuwen voor gevaren die zwemmen met zich mee kan brengen. Uit recent onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat jonge nieuwkomers zwemmen heel leuk vinden, maar hun eigen zwemvaardigheden daarbij overschatten. Ook onderschatten zij de gevaren van het water. Hierin spelen een gebrek aan basiskennis over zwemwater, groepsdruk en cultuurverschillen een rol. Nieuwkomers zijn vanuit hun cultuur gewend om collectief te denken en gaan er vanuit dat zwemmen veilig is als zij met anderen zijn (‘er wordt altijd op je gelet’). Groepsdruk zorgt ervoor dat jonge nieuwkomers graag erbij willen horen en dan niet zeggen dat zij niet (goed) kunnen zwemmen. Verder geven de jonge nieuwkomers aan weinig basiskennis over zwemwater te hebben en informatie laagdrempelig moet zijn. Vandaar dat is gekozen voor de lancering van een vlog-campagne.

Vlogs gemaakt door jonge nieuwkomers

Hoe kun je jongeren beter bereiken dan door jongeren zelf? Daarom vloggen drie jonge nieuwkomers over het thema zwemveiligheid. Elke vlog laat zien dat zwemmen leuk is, maar dat je je bewust moet zijn van de eventuele gevaren van bijvoorbeeld een zwembad, een recreatieplas of een rivier. De mini vlog-campagne heeft als doel om op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier bewustwording te creëren bij de jonge nieuwkomers over de risico’s van zwemwater en het belang van leren zwemmen in Nederland.

Samenwerking

De vijf organisaties hebben hun kennis gebundeld om op het gebied van zwemveiligheid zoveel mogelijk nieuwkomers te bereiken. Samen maken zij zich hard voor het voorkomen van verdrinkingsongevallen onder nieuwkomers. Naast de mini vlog-campagne is er ook de handreiking ‘Zwemveiligheid nieuwkomers’ opgesteld voor gemeenten door Pharos, GGD GHOR Nederland en VeiligheidNL. Deze bevat informatie en tips om de zwemveiligheid van statushouders vanuit gemeenten te vergroten en wordt naast de bestaande voorlichtingsmaterialen al veel gebruikt.