Internationaal onderzoek bevestigt: lockdowns slecht voor veel jongeren

Internationaal onderzoek bevestigt: lockdowns slecht voor veel jongeren

NieuwsCoronavirus

Lockdowns pakken voor veel jongeren negatief uit voor de lichamelijke en mentale gezondheid. Zo bewegen ze minder en kennen ze meer gevoelens van depressie, eenzaamheid en onzekerheid. Vooral kwetsbare jongeren worden zwaar geraakt. Wel lijken de klachten, na versoepelingen, bij de meeste jongeren snel minder te worden. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM en Nivel.

Hiervoor werden onderzoeken naar de gevolgen van de coronapandemie op jongeren in het eerste jaar van de pandemie bekeken. De onderzoekers vergeleken 145 studies uit ongeveer 60 landen.

Minder beweging en meer negatieve gevoelens

Uit deze studie blijkt dat jongeren in deze periode gemiddeld minder zijn gaan bewegen en zwaarder werden. Verder zijn ze zijn meer gestrest/gespannen en hebben ze meer depressieklachten, gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid. Ook ervaren ze meer druk op de thuissituatie. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen. Er zijn ook positieve gevolgen van lockdowns. Zo zorgen ze voor meer vrije tijd, minder prikkels en verplichtingen, minder schoolstress en meer zelfstandigheid.

Onderzoeksprogramma naar gevolgen langlopende crisis

De coronapandemie veroorzaakt een crisis die lang duurt. Over de gevolgen van korte crises op mensen (bijvoorbeeld een groot ongeluk of natuurramp) wordt al veel onderzoek gedaan. Over de gevolgen van langzame, langlopende crises en wat dit doet voor de lichamelijke en mentale gezondheid, is nog weinig bekend. Het Netwerk GOR (RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum) verzamelt door een onderzoeksprogramma van vijf jaar hier meer kennis over. Daarmee kunnen beleidsmakers bij deze en volgende, soortgelijke crises effectieve maatregelen nemen.

Het literatuuronderzoek is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor Covid-19, die in opdracht van ZonMw en het ministerie van VWS wordt uitgevoerd. Doel hiervan is zicht te houden op de gevolgen op de gezondheid door de coronapandemie en de maatregelen.