Maatschappelijke impact met de JGZ Preventieagenda

Maatschappelijke impact met de JGZ Preventieagenda

NieuwsJeugd

Mede dankzij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) groeien de meeste kinderen in Nederland veilig en gezond op. Iets om trots op te zijn! Om ouders en kinderen ook in de toekomst optimaal te blijven ondersteunen, ontwikkelden Actiz Jeugd, GGD GHOR Nederland en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) de JGZ Preventieagenda. Zij roepen alle JGZ professionals op de Preventieagenda te bespreken in de eigen organisatie én daarbuiten.

De missie van iedere JGZ-organisatie is het bevorderen van ontwikkelingskansen zodat alle kinderen in Nederland veilig en gezond kunnen opgroeien. Om deze ambitie te realiseren, moeten we hedendaagse maatschappelijke vraagstukken als kindermishandeling, schoolverzuim en armoede bestrijden. De JGZ heeft hierbij een unieke rol: zij is expert van preventie en de gezonde ontwikkeling van kinderen. Bovendien bereikt de JGZ vrijwel alle kinderen én hun ouders dankzij haar fijnmazige en landelijk dekkende netwerk. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ nog beter worden. Daarover gaat de Preventieagenda”, aldus Igor Ivakic (directeur NCJ) namens de initiatiefnemers.

Vier pijlers

In de JGZ Preventieagenda staan 4 pijlers centraal:

  • Ouderschap
  • Hechting
  • Weerbaarheid
  • Gezondheid

Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere JGZ organisaties en bondgenoten zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ hardnekkige maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan.

Lees het volledige bericht en de bijlagen op de website van het NCJ.