Marleen Damen nieuwe voorzitter bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid

Marleen Damen nieuwe voorzitter bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid

NieuwsGezondheid
Marleen Damen is benoemd als nieuwe voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid (Bac PG). Damen is wethouder in Leiden. Tegelijkertijd werd ook de nieuwe vice-voorzitter benoemd. Wilbert Borgonjen, wethouder in Westvoorne. In de Bac PG komen de voorzitters van de vijfentwintig Nederlandse GGD’en samen. Zij adviseren over bestuurlijke vraagstukken op het gebied van onder andere preventie, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg.

Momentum voor preventie

Damen en Borgonjen starten op een belangrijk moment voor de publieke gezondheid. De regering werkt aan een visie op het zorgstelsel van de toekomst. De zogenaamde ‘Contourennota’. In het stelsel van de toekomst moet preventie een centrale rol gaan spelen.

“We staan op een kruispunt. De afgelopen jaren is de steun voor preventie sterk gegroeid. Nu moeten we ervoor zorgen dat preventie structureel en financieel een plek krijgt in het zorgstelsel. Dat is dé manier om Nederland gezonder te maken én ons zorgstelsel overeind te houden. Daar willen wij ons als Bac PG voor inzetten”, aldus Marleen Damen.

“Preventie gaat nog te vaak over individuele preventie. Terwijl de nadruk de komende jaren veel meer zal komen te liggen op collectieve preventie. Bijvoorbeeld via de jeugdgezondheidszorg of vaccinatieprogramma’s. Daarvoor moeten we als sociaal domein veel intensiever gaan samenwerken met bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen. Als adviescommissie weten wij heel goed wat gemeenten en GGD’en hierin te bieden hebben. Wij willen hiervan ambassadeur zijn richting onze eigen gemeenten en waar nodig ook richting de curatieve zorg”, vult Wilbert Borgonjen aan.

Wat is de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid?

Gemeenten zijn op grond van de Wet publieke gezondheid gezamenlijk opdrachtgever van de regionale GGD. De voorzitters van de GGD zijn uit hoofde van hun functie lid van de bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid. De adviescommissie adviseert de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid van GGD GHOR Nederland op een veelheid aan thema’s binnen de Publieke Gezondheid en Veiligheid. Een belangrijke rol, omdat gemeenten steeds meer investeren in een stevig integraal en preventief gezondheidsbeleid.