Gemeente Midden-Groningen is ook gestart met het programma Nu Niet Zwanger. Op 22 januari ondertekende wethouder Peter Verschuren samen met Paul Asbreuk van Impology (Kans voor de Veenkoloniën) het convenant.

Deze start wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van GGD GHOR Nederland vanuit het landelijke programma Nu Niet Zwanger, Impology (vanuit kans voor de Veenkoloniën) en de gemeente Midden-Groningen. Na de stad Groningen is er nu een tweede Noordelijke regio die meedoet. Het programma heeft haar succes al bewezen in zuidelijke en westelijke delen van Nederland. Het streven is dat dit jaar nog meer regio’s het convenant zullen tekenen.

Over het programma Nu Niet Zwanger

Het programma is ontwikkeld in Tilburg en richt zich op kwetsbare (potentiële) ouders, waar vanwege multiproblematiek, het in deze fase van hun leven niet wenselijk is dat zij een kind krijgen. Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en illegaliteit. Kern van de aanpak is het aangaan van het gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Indien nodig wordt er praktische, financiële en organisatorische ondersteuning geboden bij het regelen van anticonceptie. Naast gesprekken met de doelgroep worden ook hulpverleners getraind in deze specifieke gespreksvoering, zodat het op termijn een normaal onderwerp is in de gesprekken die al met mensen worden gevoerd.

Landelijk programma

De landelijke uitrol van het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en is ondergebracht bij GGD GHOR Nederland. Nu Niet Zwanger is opgenomen in het landelijk programma Kansrijke Start. Als inhoudelijk expert neemt Rutgers deel aan het landelijke projectteam Nu Niet Zwanger. Het landelijk team bewaakt de inhoud en de kwaliteit van het programma en het proces van de landelijke uitrol. Kwartiermakers begeleiden regio’s die met het programma starten bij de lokale invulling van Nu Niet Zwanger. Ervaringen en best practices uit de regio worden direct benut om het programma landelijk verder te ontwikkelen.

Meer weten

Wilt u meer weten, of bespreekt u graag de mogelijkheden van dit programma voor uw gemeente of organisatie? Neem dan contact op met nnz@ggdghor.nl. Of kijk op de website: www.nunietzwanger.nl.