Minister, neem vluchteling en zorgverlener serieus, maak structurele tolkenvergoeding mogelijk!

Minister, neem vluchteling en zorgverlener serieus, maak structurele tolkenvergoeding mogelijk!

NieuwsVeiligheid

Minister Schippers, neem de behoefte aan goede communicatie tussen zorgverleners en vluchtelingen met een verblijfsvergunning serieus en kom tot een structurele tolkenvergoeding! Deze oproep doen acht landelijke zorgorganisaties vandaag in een open brief. Donderdag stemt de Tweede Kamer hierover tijdens de VWS begrotingsbehandeling.

Minister Schippers, neem de behoefte aan goede communicatie tussen zorgverleners en vluchtelingen met een verblijfsvergunning serieus en kom tot een structurele tolkenvergoeding! Deze oproep doen acht landelijke zorgorganisaties vandaag in een open brief. Donderdag stemt de Tweede Kamer hierover tijdens de VWS begrotingsbehandeling.

Geachte Minister Schippers,

De vergoeding van de tolkentelefoon voor vluchtelingen houdt u en ons zeer bezig. Zorgverleners hebben voor deze kwetsbare mensen geen toegang tot een tolkentelefoon, terwijl ook zij goede zorg nodig hebben. Veel vluchtelingen staan in de overlevingsmodus. Het duurt vaak een tijd voor gezondheidsproblemen aan het licht komen; bijvoorbeeld nadat ze gehuisvest zijn. Dan komen trauma’s of onderdrukte problemen naar boven. Chronische aandoeningen zijn vaak lange tijd verwaarloosd. Elkaar goed begrijpen is in deze complexe situatie essentieel.

Maar u maakt er geen geheim van dat u niets ziet in een structurele vergoedingsregeling. Mensen moeten zo snel mogelijk de taal leren. Daar heeft u in het algemeen gelijk in. Alleen hebben we hier te maken met getraumatiseerde mensen die lang onderweg zijn geweest en heel veel voor hun kiezen hebben gekregen. Die in dat eerste half jaar veel zorgen aan hun hoofd hebben naast Nederlands leren spreken – wie zou dat niet hebben?

Zorgverleners ervaren elke dag de taalproblemen en vragen zich steeds af: ‘Heb ik mijn patiënt wel goed begrepen? Krijgt deze patiënt nu de juiste zorg?” Zij zien in de praktijk zaken mislopen. Wat leidt tot verkeerde medische behandelingen én tot risico’s voor de maatschappij als geheel. Denk aan besmettelijke ziektes en onnodig hoge ziektekosten door ineffectieve behandelingen.

Dit alles gaat recht in tegen het fundament waar zorg in Nederland op is gebaseerd. Zo beloven artsen niet voor niets met de artseneed dat zij zullen luisteren naar hun patiënt, naar eer en geweten de best mogelijke zorg zullen leveren en dat zij zich hard zullen maken voor toegankelijke zorg. Dan moet je elkaar wel kunnen verstaan.

Nu stelt u aan de Tweede Kamer een tijdelijke regeling voor. Vluchtelingen kunnen dan alleen bij de huisarts en alleen het eerste half jaar na aankomst in een gemeente gebruik maken van de tolkentelefoon. Een voorstel waarmee u vluchtelingen en alle zorgverleners die hen de juiste zorg proberen te bieden niet serieus neemt.

(Huis)artsen roepen samen met verloskundigen, apothekers, tandartsen, psychologen, fysiotherapeuten, GGZ-organisaties en de GGD, op tot:

  • Een structurele tolkenvergoeding: niet alleen zullen er ook in de toekomst vluchtelingen komen en is het principieel onjuist hen de tolkentelefoon en dus goede zorg te onthouden. Ook is een half jaar vergoeding gewoon te kort. Te kort om de complexe zorgvragen van vluchtelingen te kunnen behandelen. En te kort om te mogen verwachten dat vluchtelingen de taal op voldoende niveau leren beheersen om zonder vertaling te kunnen.
  • Voor álle zorgverleners: naast huisartsen hebben ook andere zorgverleners de tolkentelefoon hard nodig. Niet voor niets doen wij deze breed gedeelde gezamenlijke oproep! Wij worden hierin gesteund door verschillende politieke partijen waaronder GroenLinks en D66 die een amendement hebben ingediend. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg schrijft in een recente brief “dat goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener – indien nodig via een tolk – onmisbaar is voor goede kwaliteit van zorg”. Een belangrijke steun: voor veilige zorg, zeker als het gaat om complexe zorg zoals hier, is goede communicatie noodzakelijk.

Deze week stemt de Tweede Kamer over de structurele vergoeding van de tolkentelefoon. De inzet is de gezondheid van een kwetsbare groep mensen. Mensen die een goede start moeten kunnen maken als nieuwe inwoners van ons land. Minister, voor ons is het duidelijk: vluchtelingen, nieuw in een gemeente, hebben recht op goede zorg. Daar moeten we als Nederland voor staan. Neem vluchteling en zorgverlener serieus, maak een structurele tolkenvergoeding mogelijk!

Open brief namens de KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, GGZ Nederland, Convenantspartners Specialistische GGZ voor Vluchtelingen en Asielzoekers en GGD GHOR.