Ministers Bruins en Grapperhaus bezoeken GGD GHOR Haaglanden

Ministers Bruins en Grapperhaus bezoeken GGD GHOR Haaglanden

NieuwsVeiligheid

Op 15 oktober bezochten minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Grapperhaus (JenV), de GGD GHOR Haaglanden.

Het werkbezoek was op uitnodiging van GGD GHOR Nederland, de koepel van alle GGD’en en GHOR bureaus in Nederland. Aanleiding van het bezoek was een nadere kennismaking met enkele activiteiten van de GGD’en en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

Een goede rampenbestrijding van levensbelang

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van Haaglanden Ton van Dijk heeft samen met Tonny van de Vondervoort, de voorzitter van GGD GHOR Nederland, verteld over de onderwerpen waar zorg en veiligheid elkaar raken. Er is stilgestaan bij zorgcontinuïteit, gewondenspreiding inclusief de problematiek van de medische triage, positionering van de DPG, de terrorismegevolgbestrijding (TGB), evenementenadvisering  en het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Activiteiten die vaak op de achtergrond plaatsvinden maar van levensbelang kunnen zijn bij een goede rampenafwikkeling en waar de volksgezondheid en veiligheid de eerste prioriteit hebben. Ook is er gesproken over de zichtbare verschuiving van de klassieke ramptypen naar de sociale crises zoals de misstanden bij camping Fort Oranje en grootschalige zedenzaken. Hier zal meer rekening mee moeten worden gehouden.

Forensische zorg vraagt om samenwerking

Naast het thema GHOR werd er stilgestaan bij het vakgebied forensische geneeskunde. Dit is eveneens een onderwerp waar zorg en veiligheid samenkomen. Forensisch artsen houden zich bezig met de lijkschouw als er een vermoeden bestaat van een niet natuurlijke doodsoorzaak, met forensisch medisch onderzoek waarbij sporen worden verzameld of letsels worden beschreven zoals na een zedenmisdrijf of mishandeling en tenslotte met de medische arrestantenzorg. De forensische arts wordt ingeschakeld door de politie als er bijvoorbeeld een arrestant medicatie gebruikt of medische zorg nodig heeft. Politie en forensisch artsen werken hier intensief samen.

Belang van zorg én veiligheid

Bruno Bruins benadrukte het belang van het gezamenlijke bezoek: “Goede samenwerking tussen zorginstellingen en overheden is in crisissituaties letterlijk van levensbelang. Het is goed om te zien dat alle betrokken partijen hard werken om ook in dit soort situaties de kwaliteit van zorgverlening zo hoog mogelijk te houden. Het helpt hierbij om zoals vandaag met elkaar in gesprek gaan over wat goed geregeld is en wat nog beter kan.”

Het was een constructief en inspirerend werkbezoek waarbij ook enkele dilemma’s  op het raakvlak van zorg en veiligheid zijn gedeeld.