Online cursussen over lichamelijk letsel bij een vermoeden van kindermishandeling

Online cursussen over lichamelijk letsel bij een vermoeden van kindermishandeling

NieuwsVeiligheid

Een blauwe plek bij een kind is niets raars. Maar wat als er meer aan de hand is en er een vermoeden is van kindermishandeling? Dan is het belangrijk om te weten welke letsels er zijn en hoe en wanneer deze veroorzaakt kunnen zijn. Bij de GGD’en werken artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de forensische geneeskunde. Een apart expertisegebied is Forensisch Medische Expertise voor Kinderen: FMEK. FMEK richt zich op het opsporen en duiden van letsels bij kinderen waarbij een vermoeden bestaat van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. De nieuwe online cursussen van Augeo Foundation bieden forensisch professionals handvatten letsels bij kinderen te herkennen, te duiden, hierover te rapporteren en het relevante juridisch kader te overzien.

Serie van drie online cursussen

In het kader van Forensisch Medische Expertise, in bijzonder voor kinderen (FMEK), zijn nu twee online cursussen beschikbaar:

1. Letsel bij een vermoeden van kindermishandeling

Deze cursus belicht de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen in het onderzoeken van letsel bij een vermoeden van kindermishandeling. De professional leert aan de hand van huidafwijkingen kritisch te kijken en te beoordelen of deze mogelijk het gevolg zijn van een ziekte, of een ongeval, of dat ze zijn toegebracht.

2. Juridische vraagstukken in forensisch medisch onderzoek bij vermoedens van kindermishandeling

Deze cursus biedt een praktisch juridisch kader voor het handelen binnen de forensisch medische expertise, in het bijzonder voor kinderen. Er wordt antwoord gegeven op juridisch-gezondheidsrechtelijke vragen die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van een forensisch medisch letselonderzoek, waaronder toestemmingsvereisten, beroepsgeheim, het uitbrengen van een rapportage en het delen van informatie.

De derde cursus is nog ontwikkeling en betreft:

3. Forensisch medische letselrapportage

Deze cursus gaat over de principes en vaardigheden van het zuiver forensisch geneeskundig denken en redeneren. De professional vergroot de expertise om op basis van hypotheses, kansdenken en waarschijnlijkheidsscenario’s volgens de Bayesiaanse methode, de toedracht van letsels goed te onderbouwen.

De geaccrediteerde online cursussen zijn tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van het programma FMEK. De cursussen zijn ontwikkeld door de Augeo Foundation, in opdracht van en in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Voor de ontwikkeling van de cursussen is dankbaar gebruik gemaakt van de expertise en bijdragen van medisch professionals van de GGD’en, FARR, het LECK en het NFI.

Voor wie?

De cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen. Daarnaast zijn de cursussen interessant voor kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen, vertrouwensartsen en andere medische professionals die in hun werk te maken krijgen met vermoedens van kindermishandeling. De online cursussen worden afgesloten met een toets en zijn geaccrediteerd.

Hoe zijn de online cursussen te volgen?

Een uitgebreide beschrijving van de cursussen is terug te vinden op de website van Augeo Foundation. De cursussen zijn los verkrijgbaar voor €25,- per stuk. Via een (gratis) account zijn de cursussen te volgen in de eigen leeromgeving. Voor organisaties die meerdere medewerkers willen scholen, is een lidmaatschap al snel voordeliger. Via dit formulier kun uw daarover informatie aanvragen.

Meer informatie

Het programma FMEK wordt uitgevoerd onder regie van GGD GHOR Nederland, namens de 25 GGD´en. Meer informatie over het programma Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK) vindt u terug op de website van GGD GHOR Nederland. Augeo Foundation helpt professionals bij hun aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat start met kennis en vaardigheden. Voor alle sectoren zijn er cursussen op maat: van ziekenhuis tot kinderopvang en van kraamzorg tot onderwijs. Augeo is een stichting zonder winstoogmerk; alle cursusinkomsten worden geherinvesteerd in projecten om huiselijk geweld zo goed mogelijk aan te pakken. Ga naar de website van Augeo voor meer informatie over het scholingsaanbod van Augeo.