Nu Niet Zwanger breidt uit van 25 naar 50 regioprogramma’s

Nu Niet Zwanger breidt uit van 25 naar 50 regioprogramma’s

NieuwsVeiligheid

Het programma Nu Niet Zwanger wordt uitgebreid. Door een extra subsidie van het ministerie van VWS wordt de ambitie bijgesteld van 25 naar maar liefst 50 regioprogramma’s in de komende drie jaar.

Regio’s die deelnemen ontvangen ondersteuning vanuit het landelijke team bestaande uit onder andere materialen, intervisie, scholing door Rutgers en inzet van een kwartiermaker die voor één dag per week fysiek in de regio aanwezig is. Het programma loopt nu al in 9 regio’s, in het eerste kwartaal van 2019 starten de kwartiermakers in nog eens zes regio’s: Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Leiden, Venlo en Zwijndrecht/Dordrecht.

Om tegemoet te komen in de kosten die gepaard gaan met het opstarten van een nieuw programma is er voor ieder regioprogramma een startbedrag beschikbaar van € 20.800. Dit is gebaseerd op inzet van een tijdelijke projectleider cq inhoudelijk coördinator voor 6 maanden voor 8 uur per week. In bijgevoegd document zijn de spelregels te vinden.

Kijk op www.nunietzwanger.nl voor meer informatie over het programma.

Binnen het ministerie van VWS is Nu Niet Zwanger onderdeel van Kansrijke Start, net als in sommige regio’s. Los van bovengenoemde financiering die specifiek voor Nu Niet Zwanger via GGD GHOR Nederland loopt, is er vanuit het ministerie via GIDS gemeenten financiering beschikbaar voor Kansrijke Start. In een recente brief heeft het ministerie gemeenten geïnformeerd hoe lokale coalities deze financiële impuls kunnen ontvangen.