Nu Niet Zwanger succesvolle interventie in voorkomen onbedoelde zwangerschappen

31 januari 2023Kwetsbare groepen

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) wordt sinds 2018 in heel Nederland uitgerold om onbedoelde zwangerschappen bij de meest kwetsbaren in de samenleving te voorkomen. Het programma biedt handvatten aan hulpverleners om in gesprek te gaan met mensen in een kwetsbare situatie over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De meerwaarde van NNZ wordt in steeds meer gemeenten duidelijk. In vijf jaar tijd is het programma uitgegroeid tot een landelijk bekende en goed onderbouwde preventieve interventie.

Welke resultaten heeft het programma tot nu toe behaald?
In 212 gemeenten is NNZ beschikbaar, zo bereikt het programma al bijna driekwart van de inwoners van Nederland. Door 24 van de 25 GGD’en wordt het programma aangeboden, waar zelfs in 5 GGD regio’s alle gemeenten NNZ hebben omarmd. Dit is een belangrijke stap om cliënten regie te geven over de eigen kinderwens en om zo onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. In vijf jaar tijd hebben hulpverleners circa 19.000 kinderwens-gesprekken gevoerd. In deze factsheet zijn nog veel meer mooie resultaten terug te lezen. Resultaten van de afgelopen vijf jaar waar we vanuit Nu Niet Zwanger trots op zijn en die motiveren om deze lijn de komende vijf jaar voort te zetten.

Meer informatie is te vinden op www.nunietzwanger.nl en Nu Niet Zwanger – GGD GHOR Nederland.

Lees hier meer artikelen:

GGD GHOR Nederland ondertekent belangrijk signaal aan kabinet: “Alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede”

16 feb 2023 Kwetsbare groepen

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de ‘bestaanszekerheid’ worden gegarandeerd. Dit houdt in: een ... Lees meer

Lees meer over

Onbedoelde zwangerschap bij complexe problematiek, hoe kunnen we dit voorkomen?

25 aug 2022 Kwetsbare groepen

‘Mag je je als zorgverlener wel bemoeien met de kinderwens van een patiënt? En zo ja, hoe ga je het gesprek daarover aan?’ Daarover hebben ... Lees meer

Lees meer over