Onze ervaringen met toezicht kinderopvang tijdens corona

Onze ervaringen met toezicht kinderopvang tijdens corona

NieuwsVeiligheid

Net als zoveel sectoren heeft de kinderopvang en het toezicht hierop door de bestrijding van de coronapandemie te maken gehad met lockdowns en andere restricties. Om te kijken of deze bijzondere situatie extra inzichten oplevert voor de uitvoering van het toezicht, hebben we ons eigen onderzoek gedaan. Met als doel om te leren van de ervaringen en het toezicht voor de toekomst nog beter in te richten.

Eén van de onderdelen van het onderzoek was hoe de toezichthouders op afstand inspecties konden uitvoeren op de kinderopvanglocaties. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, werkten ook de toezichthouders zoveel mogelijk vanuit huis. Zij voerden inspecties daarom uit door middel van beeldbellen. De uitkomst van het onderzoek toont aan dat beeldbellen het inspecteren op locatie zeker niet vervangt. Toch kunnen toezichthouders het inzetten als ondersteuning  voor bijvoorbeeld gesprekken met houders van kinderopvanglocaties en bij nagesprekken met medewerkers.

Tijdens de lockdowns, toen er geen reguliere opvang was en alleen noodopvang werd verzorgd door de kinderopvang, is er extra contact geweest tussen toezichthouders en houders om vinger aan de pols te houden. Deze investering in relatiebeheer leidde tot meer wederzijds begrip in een onzekere situatie. Een punt dat zeker voor de toekomst behouden blijft.

Meer lezen over het onderzoek? Klikt u dan hier: Ervaringen toezicht kinderopvang tijdens corona.