Openbaarmaking WMO toezichtsrapporten: “de vraag is niet óf maar hoe”

20 december 2018Kwetsbare groepen

 

‘De vraag is niet óf WMO toezichtsrapporten openbaar worden, maar hoe’. Dat stelt Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland in reactie op een artikel van NRC over de manier waarop GGD’en omgaan met de openbaarmaking van rapporten.

Sinds 2015 voeren in Nederland veel GGD’en (een deel van) het WMO-toezicht uit voor op dit moment ruim 250 gemeenten. De toezichtsrapporten die GGD’en opstellen worden door enkele GGD’en breed openbaar gemaakt en in andere gevallen opgeleverd aan de opdrachtgever (de gemeente) en de instelling die het toezicht betreft. De discussie over openbaarmaking van de rapporten is onderdeel van de verdere professionalisering van het nog jonge WMO-toezicht.

‘Transparantie is in het belang van alle betrokkenen, inclusief de toezichthouder zelf. Waar het om gaat is dat gemeenten als opdrachtgever en de toezichthouder het gesprek voeren over het openbaar maken van de rapporten. Bij die openbaarmaking is zorgvuldigheid geboden, in het belang van alle betrokkenen (cliënten, instelling, etc.),’ besluit Backx.

Hoe werkt WMO toezicht? Het is overal maatwerk. Een voorbeeld leest u hier.

Lees ook

GGD GHOR Nederland ondertekent belangrijk signaal aan kabinet: “Alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede”

16 feb 2023 Kwetsbare groepen

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de ‘bestaanszekerheid’ worden gegarandeerd. Dit houdt in: een ... Lees meer

Lees meer over

Nu Niet Zwanger succesvolle interventie in voorkomen onbedoelde zwangerschappen

31 jan 2023 Kwetsbare groepen

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) wordt sinds 2018 in heel Nederland uitgerold om onbedoelde zwangerschappen bij de meest kwetsbaren in de samenleving te voorkomen. Het programma biedt handvatten ... Lees meer

Lees meer over