Openbaarmaking WMO toezichtsrapporten: “de vraag is niet óf maar hoe”

Openbaarmaking WMO toezichtsrapporten: “de vraag is niet óf maar hoe”

NieuwsVeiligheid

 

‘De vraag is niet óf WMO toezichtsrapporten openbaar worden, maar hoe’. Dat stelt Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland in reactie op een artikel van NRC over de manier waarop GGD’en omgaan met de openbaarmaking van rapporten.

Sinds 2015 voeren in Nederland veel GGD’en (een deel van) het WMO-toezicht uit voor op dit moment ruim 250 gemeenten. De toezichtsrapporten die GGD’en opstellen worden door enkele GGD’en breed openbaar gemaakt en in andere gevallen opgeleverd aan de opdrachtgever (de gemeente) en de instelling die het toezicht betreft. De discussie over openbaarmaking van de rapporten is onderdeel van de verdere professionalisering van het nog jonge WMO-toezicht.

‘Transparantie is in het belang van alle betrokkenen, inclusief de toezichthouder zelf. Waar het om gaat is dat gemeenten als opdrachtgever en de toezichthouder het gesprek voeren over het openbaar maken van de rapporten. Bij die openbaarmaking is zorgvuldigheid geboden, in het belang van alle betrokkenen (cliënten, instelling, etc.),’ besluit Backx.

Hoe werkt WMO toezicht? Het is overal maatwerk. Een voorbeeld leest u hier.