Opiniestuk ‘Investeer in preventie en die begint al bij de kinderwens’

Opiniestuk ‘Investeer in preventie en die begint al bij de kinderwens’

NieuwsVeiligheid

Maandag 23 mei 2022 pleitten Paul van der Velpen (Adviseur Publieke Gezondheid en oud directeur GGD Amsterdam), Connie Rijlaarsdam (programmamanager Nu Niet Zwanger), Mirjam Sombroek – van Doorm (Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht, Universiteit Leiden) en Eric Steegers (hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC) op de opiniepagina van NRC om de pre- en anticonceptiezorg wettelijk en financieel te verankeren, met de gemeenten in de regie.

“Door bij kinderwens, en ook bij geen kinderwens, de voorlichting en zorg goed te regelen, krijgen
meer kinderen een gezonde start en verkleinen we de kansenongelijkheid. We zijn dat aan onze toekomstige generaties verplicht.”

Het landelijke programma Nu Niet Zwanger richt zich op mensen in de vruchtbare leeftijd die in een kwetsbare positie zitten en om die reden contact hebben met zorg. De zorgverlener bespreekt kinderwens, seksualiteit en anticonceptie en ondersteunt hen om de regie te nemen over hun eigen kinderwens. Maar dit programma wordt nog niet in alle gemeenten aangeboden. Veertig procent van de bevolking wordt (nog) niet bereikt.

Lees het volledige opiniestuk