Oproep aan nieuw kabinet: 600 miljoen euro voor herstel en versterking van de publieke gezondheid

Oproep aan nieuw kabinet: 600 miljoen euro voor herstel en versterking van de publieke gezondheid

NieuwsPreventie

Het nieuwe kabinet moet fors investeren in de publieke gezondheid en veiligheid. Hiervoor moet er jaarlijks 600 miljoen euro extra beschikbaar komen voor het werk van de GGD’en en GHOR. Met dit extra geld kunnen de 25 GGD’en iedere Nederlander in dezelfde mate beschermen tegen gezondheidsrisico’s. De les van corona is dat die basiszorg te zeer is verschraald. Daarbij leert corona dat Nederland beter voorbereid moet zijn op gezondheidsuitdagingen en -crises. Dit hebben de 25 Directeuren Publieke Gezondheid met een brief aan de informateur laten weten.

Als het kabinet nu investeert in de GGD’en, draagt het bij aan een sterkere publieke gezondheid en daarmee aan de gezondheid van Nederland. Het voorkomt dat gezondheidsverschillen in Nederland toenemen. Ook zijn we dan goed voorbereid op gezondheidscrises in de toekomst.

André Rouvoet: “Nu investeren om ellende in de toekomst te voorkomen”

André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland: “Veel overheidsinvesteringen staan buiten kijf: we investeren in dijken om droge voeten te houden, in onderwijs voor de beste kansen voor onze kinderen, in goede zorg voor later en voor wanneer we ziek worden. We investeren om ellende in de toekomst te voorkomen. Maar investeren in voorzienbare gezondheidsrisico’s hebben we te lang nagelaten. De huidige coronacrisis maakt het nog eens extra duidelijk: we moeten nu ook fors investeren in de basis van die publieke gezondheid. Om voorbereid te zijn op nieuwe gezondheidscrises. Maar ook om de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen zodat ze langer en gezonder leven en weerbaar zijn tegen nieuwe gezondheidscrises”.

Actie- en investeringsagenda herstel en versterking publieke gezondheid

In de brief aan de informateur staat de actie- en investeringsagenda voor vier zaken die een volgend kabinet moet oppakken en die samen optellen tot een extra investering van 600 miljoen euro.

1. Het kabinet moet een basispakket gezondheidsbeschermende maatregelen vaststellen, waar iedere Nederlander op kan rekenen. Hier moet structureel financiering voor komen, zodat GGD’en dit kunnen verzorgen: 425 miljoen euro. Het gaat daarbij in elk geval om infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg, maar ook om de volle breedte van het takenpakket van GGD en GHOR.

2. Er moet meer werk gemaakt worden van preventie, zodat de ontwikkeling van alsmaar oplopende gezondheidsverschillen en -kosten eindelijk wordt gekeerd. Wettelijke verankering, een landelijke aanpak en een investering van 50 miljoen euro zodat de GGD en GHOR in de uitvoering een grote rol kunnen spelen om een basis-preventieniveau in elke regio van de grond kunnen tillen.

3. De coronacrisis heeft het belang van een goede en veilige informatievoorziening nog duidelijker gemaakt. Beschikken over data en het delen ervan met andere partners, is nodig om de juiste keuzes te maken, zeker in crisistijd. Een structurele investering van 100 miljoen is hiervoor nodig.

4. Het afgelopen jaar hebben GGD’en en GHOR-bureaus een extreme opschaling laten zien en een crisisorganisatie opgetuigd. De komende tijd moet er geïnvesteerd worden in een robuuste en slagvaardige crisisorganisatie. Een volgend kabinet moet daarbij ook 25 miljoen euro uittrekken voor versterking en het landelijk laten aansluiten van de GGD-crisisinfrastructuur hierbij.

Deze investeringsagenda wordt ondersteund door alle voorzitters van de GGD-besturen die de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid vormen.

Focus moet van zorg naar gezondheid

Het nieuwe kabinet moet niet alleen budgettair, maar ook bestuurlijk en organisatorisch de stappen zetten, die de 25 Directeuren Publieke Gezondheid in hun brief benoemen. Alleen hiermee ontstaat de broodnodige ruimte om in te zetten op gezondheid voor alle Nederlanders, zegt André Rouvoet: “De focus moet van zorg naar gezondheid. Mensen beschermen tegen gezondheidsrisico’s waar ze zelf nauwelijks invloed op hebben is dé kerntaak van de publieke gezondheid en veiligheid en daarmee van de GGD en GHOR. Om te zorgen voor meer gezonde mensen later, moeten we daar nu investeren”.

De brief aan de informateur leest u hier.