Preventie in hoofdlijnenakkoord: mooie woorden maar minder geld

Preventie in hoofdlijnenakkoord: mooie woorden maar minder geld

Preventie

Onder de titel  ‘Hoop, lef en trots’ hebben PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. De partijen geven aan dat ze van plan zijn om preventie meer centraal te zetten om de gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorgvraag te beheersen. Ook willen ze een nieuwe, samenhangende aanpak van het beleid rond vaccinaties. Helaas lijkt het bij woorden te blijven, want tegelijkertijd is er geen financiële dekking voor deze ambities en wordt er bezuinigd op de publieke gezondheid.

GGD GHOR Nederland pleit al langer voor een kanteling in de gezondheidszorg. De oproep aan de formerende partijen om gezondheid op één te zetten is daar een voorbeeld van. Voor de mensen in Nederland staat gezondheid standaard op nummer 1 van hun prioriteitenlijstje van wat zij van de overheid verwachten. Om de gezondheid van Nederland te verbeteren moet er meer geïnvesteerd worden in het gezond houden van mensen (preventie) en niet alleen in het genezen en behandelen van mensen die ziek zijn. De noodzaak is hoog: gezondheidsverschillen nemen toe, de mentale gezondheid van jongeren staat onder druk en we zien toenemende problemen met overgewicht, roken en vapen en meer.

André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, reageert kritisch op de plannen: “Het is natuurlijk positief dat er in het hoofdlijnenakkoord aandacht is voor preventie. Maar als daar geen financiële dekking bij wordt gegeven, zullen de mooie ambities niet gerealiseerd worden en zullen de gezondheidsverschillen blijven toenemen. De door Rutte IV ingezette intensivering van de middelen voor de publieke gezondheid wordt afgebouwd. In totaal 300 miljoen minder voor de gezondheid van Nederland dus”.

De koepelorganisatie blijft pleiten voor de broodnodige inzet voor de gezondheid van mensen in Nederland en de bijbehorende financiële middelen.