Oproep aan politiek voor meer sport en gezonde leefstijl in regeerakkoord

Oproep aan politiek voor meer sport en gezonde leefstijl in regeerakkoord

NieuwsGezondheid

NOC*NSF en een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder GGD GHOR Nederland, hebben voorafgaand aan het WK Shorttrack 2017 een oproep aan de politiek gedaan voor meer sport en een gezonde leefstijl in het regeerakkoord.

Onder meer Hinkelien Schreuder (oud-topzwemster), Tessel van Dongen (rugby sevens international), Jantine van der Vlist (voormalig beachvolleybalster) en Sterre Jonkers (schaatsster) overhandigden ieder een manifest aan (kandidaat) Kamerleden van zeven politieke partijen.

NOC*NSF wil graag samen met maatschappelijke organisaties en de politiek werken aan het sportbeleid van de toekomst. Met de manifesten laten de betrokken maatschappelijke organisatie en NOC*NSF zien welke sportthema’s aandacht behoeven en worden suggesties gedaan om mensen aan te zetten tot een gezonde leefstijl. De manifesten zijn aan de politiek aangeboden in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen: “Mooi om ook vandaag weer te zien dat de waarde en kracht van sport worden herkend door een groot aantal andere maatschappelijke organisaties. Samen hebben we vier mooie manifesten kunnen opstellen en overhandigd aan kandidaat Kamerleden. We nodigen het nieuwe kabinet van harte uit om met ons, en vele anderen, in een nationaal Sportakkoord samen te werken aan een gelukkigere, gezondere en slimmere samenleving.”

Naar een gezonde leefstijl met sport en bewegen

De (zorg)kosten voor inactiviteit bedragen jaarlijks zo’n 1,3 miljard euro en voor ziekten als gevolg van overgewicht circa 1,6 miljard euro. Voorkomen is beter dan genezen en daarom roepen de organisaties de politiek op tot meer aandacht voor preventieve maatregelen en het bevorderen van een actieve gezonde leefstijl. Onder andere door bepaalde preventieve behandelingen door de fysiotherapeut op te nemen in het basispakket, meer te investeren in het bevorderen van een actieve leefstijl en de samenwerking te bevorderen tussen zorgpartijen, buurtsportcoaches en sportprofessionals.

Naar integrale kindcentra met sport en cultuur

Veelzijdig leren bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan beter leren, het ontdekken van (sportieve) talenten en het omgaan met normen en waarden. Het is daarom belangrijk dat kinderen op en na school voldoende mogelijkheden hebben om te sporten. Sport en cultuur moeten daarom onderdeel worden van de integrale kindcentra. Daardoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om culturele en sportieve activiteiten aan te bieden. Een goede samenwerking begint met een sport- en beweegplan per school, en een investering in structurele samenwerking tussen scholen, sportclubs en de kinderopvang.

Naar meer regie op buitensport en natuur

Sporten in de natuur wordt steeds populairder, maar tegelijkertijd staat de kwaliteit van de natuur en biodiversiteit onder druk. De organisaties doen daarom de oproep aan de politiek om meer te investeren in natuurgebieden. Dit geldt voor natuurbeheer, maar ook voor het beter verbinden en ontsluiten van (natuur)gebieden voor sport en recreatie. Dus meer ruimte en aandacht voor zowel de natuur als buitensporters. Het samen optrekken van de ministeries van EZ, VWS en I&M is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Naar een CJP Sportkaart

Veel jongeren tussen de twaalf en achttien jaar stoppen met sport, vaak omdat ze het niet meer leuk vinden of interesses krijgen voor andere dingen. Cultuur kent al jaren een succesvolle formule met de CJP Cultuurkaart. Met dit manifest vragen organisaties aan de politiek om daarop voort te borduren en een CJP Sportkaart te introduceren. Daarmee kunnen scholen met korting sportactiviteiten inkopen en kunnen jongeren met korting de sport beoefenen die ze leuk vinden en zo hun sportieve talenten ontdekken.

De vier manifesten zijn aangeboden namens de volgende organisaties:

 • NOC*NSF
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • GGD GHOR Nederland
 • Vereniging Sport en Gemeenten
 • Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Kindcentra 2020
 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
 • Algemene Vereniging Schoolleiders
 • Jeugdcultuurfonds en Jeugdcultuurfonds
 • Cruyff Foundation
 • Jeugdzorg Nederland
 • Natuurmonumenten
 • CJP
 • Nationale Jeugdraad
 • Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • LandschappenNL

Kijk voor meer informatie de Tweede Kamerverkiezingen en de aangeboden manifesten op www.nocnsf.nl/tk2017.