Oproep ANR, GGD GHOR Nederland en VNG aan gemeenten om zich aan te sluiten bij Rookvrije Generatie

Oproep ANR, GGD GHOR Nederland en VNG aan gemeenten om zich aan te sluiten bij Rookvrije Generatie

NieuwsGezondheid

Ruim 100 gemeenten zetten zich actief in voor een rookvrij beleid en dat aantal groeit sterk. De maatschappelijke beweging om te komen tot een Rookvrije Generatie krijgt ook op lokaal niveau steeds meer vorm. De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, samenwerkend in de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), hebben de ambitie dit aantal volgend jaar te verdubbelen tot 250. Samen met GGD GHOR Nederland en VNG roepen zij gemeenten op om actief bij te dragen aan een Rookvrije Generatie.

Deze gemeenten kunnen rekenen op maatschappelijke steun; een ruime meerderheid van de Nederlanders (61%) vindt dat gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie. Ook het draagvlak voor het rookvrij maken van plekken waar kinderen komen is hoog en afgelopen jaren duidelijk gestegen.

Het Nationale Preventieakkoord voorziet in een aantal landelijke (deels wettelijke) maatregelen om roken tegen te gaan en de jeugd te beschermen tegen de schadelijke gevolgen er van. Aan gemeenten de taak om deze gezondheidspreventie lokaal door te vertalen. Ook zijn afspraken gemaakt met GGD GHOR Nederland en VNG om gemeenten hierin te ondersteunen.

Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, noemt de betrokkenheid van gemeenten essentieel: “Bij de realisatie van de Rookvrije Generatie spelen gemeenten een belangrijke rol. Daar krijgen ze nu nog meer steun bij via hun GGD. Dankzij het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving hebben alle GGD’en extra ruimte om hun gemeenten met menskracht en kennis bij te staan. Om zo de drempel om aan de slag te gaan nog verder te verlagen.”

Voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen onderstreept dit: “Gemeenten kunnen op verschillende manieren bijdragen aan een Rookvrije Generatie. Er zijn al veel voorbeelden: de ene gemeente maakt zich hard voor meer rookvrije plekken waaronder het eigen gemeentehuis, de andere gemeente schrijft een rookvrij beleid of brengt partijen bij elkaar. Kies wat bij jouw gemeente past en doe mee met de Rookvrije Generatie.”

Bewonersinitiatief

“Een Rookvrije Generatie is een ingeburgerd begrip geworden in de Nederlandse samenleving. We vinden het geweldig dat ook lokale overheden ermee aan de slag gaan. Dit is ook nodig om iedereen te bereiken. 61% van de Nederlanders vindt ook dat gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie. We zien dat veel initiatieven voor een Rookvrije Generatie komen van lokale maatschappelijke partijen of inwoners die zich er persoonlijk voor inzetten. Gemeenten kunnen deze initiatieven samenbrengen en stimuleren”, aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de ANR.

“Dankzij het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving hebben alle GGD’en extra ruimte om hun gemeenten met menskracht en kennis bij te staan.”

Maatschappelijke steun

Ook het draagvlak onder de Nederlands bevolking voor een rookverbod op diverse locaties waar kinderen komen is hoog en de afgelopen jaren duidelijk gestegen. Meer dan 75.000 Nederlanders hebben hun handtekening gezet op rookvrij.nl, waarmee ze pleiten voor een rookvrije speeltuin, sportvereniging of schoolplein.

Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vroeg GGD GHOR Nederland in 2019 het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving in te richten. Vanuit het ondersteuningstraject stelt GGD GHOR Nederland, via een toekenning van VWS, financiële middelen beschikbaar.
GGD’en kunnen dit geld aanvragen wanneer zij menskracht en kennis vrij willen maken voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van activiteiten in het kader van een rookvrije omgeving. GGD GHOR Nederland ondersteunt GGD’en tijdens het traject van aanvraag en uitvoering door GGD’en te informeren, ingediende aanvragen te beoordelen en vragen te beantwoorden.

Meer informatie

Meer informatie over het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving vindt u in deze Factsheet.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar in opdracht van KWF Kankerbestrijding onder 1.127 Nederlanders van 18 jaar en ouder in de periode 25 maart t/m 9 april 2019.