Ouders en de jeugdgezondheidszorg hebben een gezamenlijk belang: het beste voor het kind!

25 april 2019Vaccineren

Het is European Immunization Week. Elke dag spreken we een professional die in zijn of haar werk te maken heeft met het thema vaccineren. Vandaag spreken we Dorothy Lie, jeugdarts bij GGD regio Utrecht, over haar rol en wat haar opvalt.

“De meeste ouders laten hun kinderen wel vaccineren, maar er zijn ook ouders die veel vragen hebben, soms twijfelen, en af en toe is er een anti-vaxxer. Je moet nooit proberen ouders te overtuigen, maar eerst zien te achterhalen waarom ouders twijfels hebben. Zij willen het beste voor hun kind, net als wij. We hebben dus een gezamenlijk belang. We merken dat het helpt om met ouders in gesprek te gaan. Ze gaan vaak zelf op internet en social media op zoek naar informatie. In zo’n open gesprek kunnen we misinformatie vaak ontkrachten.”

Dorothy en haar collega’s hebben inmiddels veel ervaring opgedaan, en hebben voor hun gemeenten een zogenaamde vaccinatiekoffer ontwikkeld. Dit ondersteunt hen bij het aangaan van de dialoog over vaccineren met burgers en belangrijke partijen in hun gemeenten. In de koffer zit onder andere informatie over de vaccinatiegraad in hun gemeente, een handreiking om een krachtenveldanalyse te kunnen maken en een lijst met veelgestelde vragen.

Het thema is volop in de aandacht van de media, de overheid en JGZ organisaties. Voorheen ging het vooral over de mensen die er voor kiezen om hun kind niet te vaccineren. Nu is er gelukkig steeds meer aandacht voor de positieve kant van vaccineren, zoals het verlagen van het infectierisico. We merken dat hier veel steun voor is. De Vaccinatiealliantie die door staatssecretaris Blokhuis is opgericht is hier een voorbeeld van. Ook ik neem daar aan deel. Vanuit onze rol bij de GGD proberen we de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden en nog verder te verhogen. Om dat te bereiken hebben we onze jeugdgezondheidszorg professionals extra geschoold met een gespreksvaardigheidstraining voor shared decision making. ‘Samen beslissen’, met de ouders. En we bieden speciale vaccinatieconsulten voor ouders die twijfelen. Tijdens de European Immunization Week houden we een open middag in Veenendaal. Ouders en jongeren kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek en/of vaccinaties.”

Dorothy Lie besluit: “Goed dat de overheid de dalende vaccinatiegraad ook ziet als een groot risico voor de volksgezondheid, en hierop actie onderneemt. Mooi dat staatssecretaris Blokhuis zich goed laat informeren door deskundigen in het hele land en de Vaccinatiealliantie heeft opgericht.”

Lees ook

Mijn droom? Alle infectieziekten Nederland uit

3 jun 2022 Vaccineren

Tijdens de coronapandemie wasten we onze handen stuk, hielden we 1,5 meter afstand van mensen die we liever dichtbij hadden gehad, droegen we mondkapjes en in een recordtempo nam 84% ... Lees meer

Lees meer over

Vaccineren hoeft niet als kind al corona heeft gehad, maar kan nog wel

20 jan 2022 Vaccineren

De Gezondheidsraad kwam op woensdag 19 januari met een aangepast advies over het vaccineren van kinderen. Ouders of verzorgers die hun kinderen van 5 tot en met 11 jaar laten vaccineren, ... Lees meer

Lees meer over