Periodieke evaluatie kinderopvangbeleid

Periodieke evaluatie kinderopvangbeleid

NieuwsVeiligheid

Vrijdag 8 juli is een kamerbrief gestuurd vanuit minister Van Gennip (SZW) over de planning en opzet van de periodieke evaluatie van het kinderopvangbeleid over de periode 2015-2022. GGD GHOR Nederland wordt door het ministerie van SZW betrokken bij deze periodieke evaluatie en stelt in deze positie belangenbehartiging van GGD’en voorop.

De komende periode worden vanuit SZW gesprekken gevoerd met de IvhO, VNG Naleving, organisatie voor pedagogisch medewerkers, houder- en ouderbelangenorganisaties, met GGD GHOR Nederland als vaste tafelgast. AEF en SEO Economisch Onderzoek zijn binnen dit traject betrokken als onderzoeksbureau. Een eerste gesprek heeft recent al plaatsgevonden.

Het kinderopvangbeleid kent twee doelen: het bevorderen van arbeidsparticipatie van ouders en het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. In 2020 werd geconstateerd dat er vanuit politiek en maatschappelijk gebied meer aandacht lag op de kwaliteit en het belang van de kinderopvang voor de ontwikkeling van het kind. Het accent van deze periodieke evaluatie kinderopvangbeleid ligt op het doel ‘ontwikkeling van het kind’. Met de centrale vraag: “In welke mate is het kinderopvangbeleid doeltreffend en doelmatig in het bevorderen van de ontwikkeling van het kind en in welke mate kan dit verhoogd worden?”

In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en overzichten opgesteld op het terrein van kinderopvang. Enkele recente voorbeelden hiervan zijn de inventarisatiestudie naar gastouderopvang, de evaluatie van de kwaliteitseisen van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) en het overzicht meldingen vertrouwensinspecteurs kinderopvang. Deze onderzoeken komen uitgebreider ter sprake in de kamerbrief en worden meegenomen in de evaluatie kinderopvangbeleid.

GGD GHOR Nederland zal actief dit proces volgen en kijkt met belangstelling uit naar de beleidsreactie op de wetsevaluatie. U leest de kamerbrief hier.