Reactie personeelstekorten in de kinderopvang

Reactie personeelstekorten in de kinderopvang

NieuwsVeiligheid

Gisteren verscheen er een brandbrief over de personeelstekorten in de kinderopvang van een grote groep kinderopvanghouders. Het AD berichtte hier gisteren uitgebreid over. De groep kinderopvanghouders zien de noodzaak voor versoepeling van de regels gezien het enorme personeelstekort en de wens om kinderen zo goed mogelijk op te kunnen blijven vangen. De brandbrief is gericht aan onder meer de staatssecretaris van het ministerie van SZW en aan ons, GGD GHOR Nederland, als vertegenwoordiger van de toezichthouders in de kinderopvang.

Het ministerie van SZW kwam maandagavond 12 oktober met een reactie naar de media waarin wordt aangeven dat zij deze zorgen delen. De staatssecretaris is al langer in gesprek hierover en gaat op korte termijn opnieuw het gesprek aan met de kinderopvangsector en zal daar de Tweede kamer zo spoedig mogelijk over informeren.

De signalen over de tekorten bereiken ons ook via de brancheorganisaties en de GGD’en. Op dit moment inventariseren wij die signalen om door te zetten aan het ministerie van SZW. Wij wachten de gesprekken van de staatsecretaris met de sector af en volgen de ontwikkelingen op de voet. Voor het toezicht is het belangrijkste dat de veiligheid en de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd blijft.