Reactie personeelstekorten in de kinderopvang

12 oktober 2021Toezicht kinderopvang

Gisteren verscheen er een brandbrief over de personeelstekorten in de kinderopvang van een grote groep kinderopvanghouders. Het AD berichtte hier gisteren uitgebreid over. De groep kinderopvanghouders zien de noodzaak voor versoepeling van de regels gezien het enorme personeelstekort en de wens om kinderen zo goed mogelijk op te kunnen blijven vangen. De brandbrief is gericht aan onder meer de staatssecretaris van het ministerie van SZW en aan ons, GGD GHOR Nederland, als vertegenwoordiger van de toezichthouders in de kinderopvang.

Het ministerie van SZW kwam maandagavond 12 oktober met een reactie naar de media waarin wordt aangeven dat zij deze zorgen delen. De staatssecretaris is al langer in gesprek hierover en gaat op korte termijn opnieuw het gesprek aan met de kinderopvangsector en zal daar de Tweede kamer zo spoedig mogelijk over informeren.

De signalen over de tekorten bereiken ons ook via de brancheorganisaties en de GGD’en. Op dit moment inventariseren wij die signalen om door te zetten aan het ministerie van SZW. Wij wachten de gesprekken van de staatsecretaris met de sector af en volgen de ontwikkelingen op de voet. Voor het toezicht is het belangrijkste dat de veiligheid en de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd blijft.

Extra middelen voor toezicht en handhaving gastouderopvang vanaf 2022 toegekend!

22 sep 2021 Toezicht kinderopvang

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het kabinet heeft besloten om reeds met ingang van 1 januari 2022 het toezicht en handhaving in de gastouderopvang te intensiveren. Hiervoor wordt structureel 6.4 ... Lees meer

Lees meer over

Verder met herstelaanbod toezicht kinderopvang

1 jul 2021 Toezicht kinderopvang

Gemeenten en GGD’en zijn enthousiast over de inzet van het instrument herstelaanbod voor het toezicht op de kinderopvang en willen hiermee doorgaan. Lees meer

Lees meer over