Persoonlijkheidsprijs als impuls voor positieve gezondheid?

Persoonlijkheidsprijs als impuls voor positieve gezondheid?

NieuwsGezondheid

Het was voor mij een hele eer dat ik mij in 2016 de Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid mocht noemen. Aan het woord is Machteld Huber.

Deze erkenning vanuit de publieke gezondheid heeft voor mij als voormalig huisarts en wetenschapper echt betekenis. De enorme aandacht deed mij bijna on-Nederlands aan en leek onnodig, maar ik beken: deze prijs heeft me doen beseffen dat de waardering voor het concept Positieve Gezondheid groot is. Echt bijzonder!

Afgelopen jaar heeft de bekendheid van het concept zich stormachtig verder ontwikkeld. De vraag naar lezingen was niet bij te benen. Wat maakt Positieve Gezondheid dan zo bijzonder? Keer op keer blijkt dat het verhaal van het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren een functie heeft. En vooral ook de uitwerking in zes dimensies spreekt velen aan. De nadruk ligt op gezond zijn en gezond voelen in het licht van alle sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in je leven. Het verhaal inspireert en daagt uit om met het concept praktisch aan de slag te gaan. De publieke gezondheid krijgt op deze manier de extra aandacht die het verdient. Daar draaide het afgelopen jaar om en dat blijft  de komende jaren belangrijk.

Zonder schuring geen glans

Er was ook wel kritiek op het concept Positieve Gezondheid. Is het voldoende meetbaar en hoe wordt het bestuurlijk ingevuld? Vragen die terecht gesteld worden en waar nu aan gewerkt wordt. Mooi om te zien en te ervaren want zonder schuring, geen glans.
Kritische kanttekeningen maken het programma alleen maar beter en meer van iedereen. Zo zijn er al meer dan 400 professionals bij de GGD die dagelijks werken vanuit Positieve Gezondheid. Ik maak met Positieve Gezondheid ook dankbaar gebruik van het werk van alle GGD’en en van de bijdragen vanuit de GGD Appstore. Beweging dus alom. Het concept is bekend bij de politiek, huisartsen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en vele verpleegkundigen en verzorgenden passen het in hun dagelijkse werkzaamheden toe.

Bruisende co-creatie

Eén mooi voorbeeld uit de praktijk wil ik u niet onthouden. De Provincie Limburg gaf ons een bijzondere opdracht om Limburg te helpen ‘de eerste Positief Gezonde Provincie’ te worden. Wat een uitdaging!  De Provincie, de twee Limburgse GGD’en, het Huis voor de Zorg (van Zorgbelang) en Hogeschool Zuyd maken gezamenlijk het Limburgs ‘Actiecentrum Positieve Gezondheid’, dat wij begeleiden, mogelijk… Een echte co-creatie, die Limburg doet bruisen.

Jarig zijn

Terugkomend op de prijs van Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid, merk ik steeds vaker hoe de prijs voor mij werkt! Ik houd nog steeds veel lezingen en vaak wordt deze uitverkiezing gemeld in de aankondiging. Het voelt iedere keer een pietsie als ‘jarig zijn’. Maar het mooiste effect is dat de toehoorders toch met nóg wat meer aandacht luisteren! Voor de winnaar van dit jaar wens ik dat zijn of haar passie voor publieke gezondheid voor een groot publiek zichtbaar wordt, en dat mede dankzij deze eervolle prijs. Ik ben dan ook benieuwd wie deze mooie prijs dit jaar in ontvangst mag nemen.

Machteld Huber

Initiatiefnemer Institute for Positive Health

Bron: Skipr