Reactie evaluatierapport Wet Veiligheidsregio’s

Reactie evaluatierapport Wet Veiligheidsregio’s

NieuwsVeiligheid

Vandaag heeft de Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s haar rapport ‘Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar een Wet crisisbeheersing en brandweerzorg’ gepubliceerd. GGD GHOR Nederland gaat het rapport nu eerst grondig bestuderen.

Wel willen wij vast onze verbazing uitspreken over het feit dat de commissie ervoor gekozen heeft, om nu verstrekkende conclusies te trekken ten aanzien van het opknippen van GHOR-taken.

We bevinden ons op dit moment midden in een crisis. Wij begrijpen dat de commissie gevoelig is voor de actualiteit. Zij geeft echter zelf aan dat definitieve uitspraken over de rol van de GHOR in de covid-19-pandemie op dit moment niet mogelijk zijn en dat daarvoor nadere evaluatie noodzakelijk is. Het verbaast ons dat de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s dan toch aanleiding is geweest voor de commissie om, op dit moment, gekleurd door de crisis waarin wij ons bevinden, ingrijpende conclusies te trekken over de GHOR.

Volgende week zullen wij inhoudelijk reageren op het rapport en onze bezwaren tegen de conclusies van de commissie delen.

Toevoeging 11 december: inmiddels is ook de uitgebreide reactie op dit rapport gepubliceerd.