Reactie GGD GHOR Nederland op het rapport GGD’en werken toegewijd aan het herstel van de publieke gezondheidszorg

Reactie GGD GHOR Nederland op het rapport GGD’en werken toegewijd aan het herstel van de publieke gezondheidszorg

NieuwsGezondheid

GGD GHOR Nederland heeft het rapport GGD’en werken toegewijd aan het herstel van de publieke gezondheidszorg van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met interesse ontvangen. We zijn blij met de aandacht die de IGJ vraagt voor de publieke gezondheid. De IGJ stelt in het rapport dat de GGD’en een belangrijke rol spelen in het bevorderen van een goede gezondheid en welzijn, het terugdringen van gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid. Hierbij staan de GGD’en voor flinke uitdagingen. De Inspectie vindt dat gemeenten hun GGD’en beter kunnen benutten om zo de  regionale uitvoering van het landelijk gezondheids- en preventiebeleid vorm te geven. 


Versterking publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding

GGD GHOR Nederland onderschrijft de aanbevelingen in het rapport om de publieke gezondheid te versterken. In april vroeg de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving eveneens aandacht voor de publieke gezondheid en de noodzaak van versterking van de basis ervan.

De uitdagingen waar de GGD’en voor staan om de publieke gezondheid te versterken kunnen zij niet alleen oplossen. Daarom wil GGD GHOR Nederland met het ministerie van VWS en de gemeenten in gesprek om samen naar oplossingen te zoeken. Want het Rijk en de gemeenten hebben een belangrijke rol in deze versterking. Kwesties als arbeidsmarktproblematiek en gebrek aan middelen vragen om een gezamenlijke strategie. 

Het is primair de rol van de gemeenten en van het ministerie van VWS om beleid te maken zodat de publieke gezondheid wordt versterkt. Dus ook om hier extra in te investeren. Zo kan er gekeken worden of er belemmeringen kunnen worden weggenomen. Te denken valt aan oplossingen om de jeugdgezondheidszorg en de infectieziektenbestrijding te versterken, zij-instroom te vergemakkelijken, of het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het gebruik van innovaties.   

Lees hier het persbericht en het rapport van de IGJ