Reactie GGD GHOR Nederland op het stikstofdebat

Reactie GGD GHOR Nederland op het stikstofdebat

NieuwsVeiligheid

Het debat over stikstof is in volle gang en het is een ingewikkeld debat. Het kabinet heeft vandaag maatregelen aangekondigd om het stikstofprobleem op te lossen. Ook GGD GHOR Nederland wil vanuit het gezichtspunt van de publieke gezondheid een bijdrage aan het debat leveren.

GGD GHOR Nederland vindt het positief dat er nu werk gemaakt wordt van het terugdringen van stikstofuitstoot in Nederland, aangezien de uitstoot van stikstof en stikstofverbindingen (stikstofverbindingen veroorzaken onder andere fijnstof) naast de schade aan natuur ook grote gezondheidseffecten heeft.

Grote veroorzaker vermijdbare ziektelast

Luchtverontreiniging van fijnstof en stikstofdioxiden is na roken en overgewicht de grootste veroorzaker van vermijdbare ziektelast in Nederland. Wij leven gemiddeld in Nederland 8 tot 14 maanden korter door de luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging beperkt longpatiënten in hun dagelijkse doen en laten en de huidige stikstofdioxide-concentratie draagt bij aan nieuwe gevallen van astma bij kinderen, zo’n 8.700 per jaar.

Laat gezondheidsaspecten meewegen

Op dit moment staan vele projecten in Nederland stil, in afwachting van de besluiten over de maatregelen om stikstofuitstoot terug te dringen. Dat is geen wenselijke situatie. Het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek getiteld ‘Niet alles kan’ bevat talloze maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen waaruit het kabinet nu een keuze maakt. Wij raden hen aan om gebruik te maken van de kans die deze situatie biedt, om bij het kiezen uit die maatregelen naast natuuraspecten ook gezondheidsaspecten te laten meewegen.  Wij vinden dat er gerichte keuzes gemaakt moeten worden, die zowel ten goede komen aan de natuur als aan de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid van mensen. Het is nodig dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de huidige ‘noodremsituatie’ zodat we de stikstofuitstootgrenzen gaan respecteren en er weer ruimte komt voor bijvoorbeeld het bouwen van gezonde scholen en woningen die óók bijdragen aan de gezondheid van mensen.

Niet alleen rond de natuurgebieden maar in heel Nederland

GGD GHOR Nederland vindt het belangrijk dat in het debat over de stikstofuitstoot de kans wordt benut om maatregelen te nemen die ten goede komen aan natuur, maar ook aan kinderen, astmapatiënten en meer. Het beperken van de uitstoot rond natuurgebieden is goed voor de natuur, maar wij vragen juist om overal in Nederland de uitstoot door verkeer, veehouderij en industrie te beperken want dat is goed voor de gezondheid van mensen.