Staatssecretaris gaat kwaliteit gastouderopvang onderzoeken

Staatssecretaris gaat kwaliteit gastouderopvang onderzoeken

NieuwsJeugd

Staatssecretaris van Ark (SZW), heeft op 1 juli een verzamelbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief benoemt zij de bijzondere omstandigheden, veroorzaakt door corona, die nog steeds veeleisend zijn voor iedereen die bij kinderopvang betrokken is.

Verkenning kwaliteit gastouderopvang

In de brief kondigt Van Ark ook aan te gaan verkennen hoe de kwaliteit van de gastouderopvang en van toezicht en handhaving beter kunnen worden geborgd. Aanleiding hiervoor zijn onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs en LKK, en de knelpuntenanalyse van GGD GHOR Nederland, die tot stand is gekomen met de input van veel toezichthouders gastouderopvang. Omdat deze analyse is gebaseerd op individuele casussen, die mogelijk herleidbaar zijn, is hij niet openbaar.

GGD GHOR Nederland bepleit al lange tijd dat er meer onderzoek moet komen naar de kwaliteit van de gastouderopvang. Om zo de kwaliteit ervan verder te kunnen verbeteren. We zijn dan ook blij dat de staatssecretaris nu deze stap zet. De kleinschaligheid en de flexibiliteit vormen de kracht van gastouderopvang, maar maken het tegelijkertijd een kwetsbare vorm van kinderopvang. Iets dat toezichthouders ook in de praktijk terugzien. Eind 2020 informeert Van Ark de Kamer over de opzet van de verkenning.

Hier staat de verzamelbrief.