Stand van zaken ontwikkeling digitale ondersteuning bron- en contactonderzoek GGD

Stand van zaken ontwikkeling digitale ondersteuning bron- en contactonderzoek GGD

NieuwsCoronavirus

Zoals op 18 november gemeld, werken wij aan nieuwe digitale ondersteuning voor het bron- en contactonderzoek door de GGD’en. Deze bestaat uit twee onderdelen: de app GGD Contact voor iedereen die besmet blijkt met het coronavirus en het BCO-portaal, het bijbehorende portaal waarin de bron- en contactonderzoekers van de GGD werken. Deze digitale oplossing ondersteunt de GGD bij het uitvoeren van bron- en contactonderzoek door het verzamelen en registreren van gegevens te versnellen en vereenvoudigen.

Gebruikers- en praktijktesten

Wij hanteren een gefaseerde aanpak waarin GGD Contact en het BCO-portaal stap voor stap worden ingevoerd. In november voerden wij gebruikerstesten uit met GGD West-Brabant. Een team bron- en contactonderzoekers werkten met het portaal en de app om zo te ervaren waar je als gebruiker tegenaan loopt of juist profijt van hebt als je app gebruikt in bron- en contactonderzoek.

De eerste praktijktesten zijn reeds gestart in West-Brabant (18 december 2020), Rotterdam-Rijnmond (6 januari 2021), Twente (13 januari 2021) en Zuid-Limburg (22 januari 2021). Dat houdt in dat een aantal GGD-medewerkers in deze regio’s bij het opstarten van het bron- en contactonderzoek de besmette persoon zullen vragen om de GGD Contact-app te gebruiken om de correcte contactgegevens van hun nauwe contacten aan te leveren.

De praktijktest biedt de mogelijkheid om eventuele problemen in de digitale oplossing te signaleren en op te lossen. Ook evalueren wij waar de oplossing verbeterd moet worden met het oog op gebruiksvriendelijkheid. De komende tijd zal de praktijktest worden uitgebreid naar meer regio’s.

Privacy en beveiliging

Wij garanderen dat GGD Contact en het BCO-portaal aan de geldende eisen op het gebied van privacy en informatieveiligheid voldoen. Zo wordt er gebruik gemaakt van encryptietechniek om te zorgen dat alleen de app-gebruiker en de BCO-medewerker de gegevens kunnen raadplegen. Daarnaast doen we aan data minimalisatie: de app vraagt niets extra bovenop datgene wat nodig is om het bron- en contactonderzoek te ondersteunen.

Helpdesk en Servicedesk GGD Contact

Vanaf vrijdag 18 december kunnen appgebruikers, die meedoen aan de praktijktest in West-Brabant, met inhoudelijke vragen over de app GGD Contact terecht bij Helpdesk GGD Contact via telefoonnummer 0800-9129.

Openingstijden Helpdesk GGD Contact (voor burgers)
Maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.

Veelgestelde vragen

Hieronder beantwoorden we alvast de meest gestelde vragen over GGD Contact.

Hoe werkt de app?
De GGD belt je voor het bron- en contactonderzoek. In het gesprek wordt gevraagd of je de app kunt en wilt downloaden. Vervolgens ontvang je van de GGD-medewerker een unieke code. Deze moet je invoeren in de GGD Contact-app om de app te kunnen gebruiken. Samen met de GGD-medewerker bepaal je welke mensen in jouw omgeving het meeste risico lopen om door jou besmet te zijn. De GGD-medewerker vraagt je van die mensen de contactgegevens in de app te verzamelen en te delen met de GGD. Dit is altijd vrijwillig.

Deel ik meteen gegevens met de GGD?
De gegevens van jouw contacten worden bewaard op je telefoon. Pas nadat jij toestemming hebt gegeven kun je extra contactgegevens vanuit je telefoon toevoegen aan de GGD Contact-app. Daarna kun je de gegevens delen met de GGD. De GGD heeft nooit direct toegang tot gegevens van de contacten op je telefoon.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?
Op het moment dat je gegevens deelt met de GGD, beveiligen we de gegevens met een sleutel. Hierdoor kan niemand de gegevens bekijken, ook niet als ze de sleutel van je telefoon zouden hebben. Pas als de gegevens bij de GGD worden afgeleverd, kan de GGD ze bekijken.

Is de app verplicht?
Nee, de app is vrijwillig en is bedoeld als hulpmiddel voor het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Vervangt GGD Contact het bron- en contactonderzoek door de GGD?
GGD Contact is een hulpmiddel bij het verzamelen en delen van contactgegevens van mensen die mogelijk besmet zijn door de index. Er is dus nog steeds persoonlijk contact tussen de index en de BCO-medewerker. Met behulp van de app spreken de index en de GGD samen af wie die contacten informeert. Dit wordt bijgehouden in het BCO-portaal.

Laatst gewijzigd: 15 december 2022