Groot gezondheidsonderzoek in september van start

Groot gezondheidsonderzoek in september van start

NieuwsGezondheid

Alle GGD’en starten tussen 7 en 29 september weer met een grootschalig vragenlijstonderzoek dat gericht is op de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen, ook wel de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 genoemd. Deze vragenlijst wordt elke vier jaar uitgevraagd. Niet iedereen ontvangt een uitnodiging voor deze vragenlijst; het CBS heeft voor ons personen geselecteerd die een vragenlijst ontvangen. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Belang deelname

Het is belangrijk om de vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Nu we middenin de coronacrisis zitten, is dit onderzoek nog belangrijker geworden. Want: hoe beïnvloedt ‘het nieuwe normaal’ de geestelijke en fysieke gesteldheid van mensen? En: hoe kunnen we daar met nieuw beleid op inspelen?

U bent niet verplicht om de vragenlijst in te vullen als u een uitnodiging krijgt. De GGD’en stellen uw deelname wel zeer op prijs. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners.

De gegevens van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2020

Alle GGD’en doen mee aan de Gezondheidsmonitor die eens in de vier jaar plaats vindt. Sinds 2012 doen alle GGD’en in Nederland tegelijkertijd een uniforme uitvraag.

Door de samenwerking van GGD’en, GGD GHOR Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

Meer informatie

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor vindt u hier: