Steun voor ‘preventie’ tijdens Het Grote Zorgdebat

Steun voor ‘preventie’ tijdens Het Grote Zorgdebat

NieuwsGezondheid

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart kwamen kandidaat-Kamerleden van elf politieke partijen op maandag 8 maart bijeen voor Het Grote Zorgdebat. Onder belangstelling van een groot online publiek debatteerden zij over de thema’s preventie, digitalisering in de zorg, de regiefunctie van politiek Den Haag en de arbeidsmarkt in de zorg.

De kandidaat-Kamerleden bogen zich over vier stellingen, corresponderend met de vier thema’s van het debat. Daarbij viel op dat de stelling ’10 procent van het zorgbudget moet naar preventie’ door een breed scala aan politieke partijen gesteund werd.

Oproep aan het volgende kabinet

André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, pleitte deze week in Skipr om in het volgende regeerakkoord de focus op ziekte te verleggen naar een focus op gezondheid. Structurele en geoormerkte financiering voor preventie, met een sterke rol voor de GGD in de regio, is daar een belangrijke voorwaarde voor. Wij zijn dan ook verheugd dat de debatterende partijen zich uitspraken om de financiering van preventie te verhogen.

Terugkijken

Gemist? Via deze link is Het Grote Zorgdebat terug te kijken. GGD GHOR Nederland was dit jaar, net als bij voorgaande edities, medeorganisator van het debat samen met:  ActiZ, FBZ, FMS, de Nederlandse GGZ, KNMG, KNGF, KNMP, KNMT, LAD, LHV, NFU, NVM, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, RegioPlus, Skipr, VGN, V&VN, ZKN en ZN.