Toezicht tijdens de noodopvang en lockdown

Toezicht tijdens de noodopvang en lockdown

NieuwsVeiligheid

Sinds 16 december 2020 zijn het onderwijs en de voorzieningen voor kinderopvang gesloten in verband met de bestrijding van het coronavirus. Kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen kunnen gebruik maken van noodopvang bij hun reguliere kinderopvanglocatie of gastouderopvang, voor de reguliere uren. Deze situatie duurt in ieder geval tot 8 februari.

Op welke wijze houden GGD’en toezicht?

  • Reguliere kwaliteitseisen gelden voor alle (nood) voorzieningen tijdens de lockdown. Hierop is één uitzondering gemaakt voor het opvangen van kinderen op een andere locatie van de houder. Dit staat op de website van Rijksoverheid.
  • Toezicht op afstand, tenzij de toezichthouder locatiebezoek echt noodzakelijk vindt voor een onderbouwd oordeel over de kwaliteit. Bij de afweging neemt de toezichthouder uiteraard het belang van de volksgezondheid en de risico’s voor de eigen gezondheid mee.
  • De GGD’en houden toezicht door ‘Vinger aan de pols’ en ‘signaalgestuurd toezicht’. Op eigen initiatief informeert de toezichthouder op afstand bij een houder van kinderopvang of gastouderopvang hoe de noodopvang is georganiseerd en of er knelpunten zijn. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven of bij signalen van zorgen om de organisatie van een kindercentrum of gastouderopvang, kan de toezichthouder een incidenteel onderzoek starten. Dit onderzoek vindt in principe op afstand plaats.