12 GGD’en krijgen KWF-subsidie voor lokale aanpak long- en huidkanker

12 GGD’en krijgen KWF-subsidie voor lokale aanpak long- en huidkanker

NieuwsGezondheid

Twaalf GGD’en krijgen financiering van KWF voor projecten die zich richten op betere zonbescherming en stoppen met roken. Zo worden inwoners beter beschermd tegen huid- en longkanker. In de gemeenten waar deze projecten starten komen deze vormen van kanker namelijk bovengemiddeld vaak voor, zo bleek uit de in januari gepresenteerde Kankeratlas van IKNL. In totaal investeert KWF €6 miljoen in 10 projecten verspreid over Nederland. 

“Mede dankzij de Nederlandse Kankeratlas weten we dat huidkanker meer voorkomt in de kustgemeenten, waar meer zonuren zijn en een sterkere zonkracht. En dat longkanker vaker voorkomt in gebieden met een achterblijvende sociaaleconomische status, waar doorgaans ook meer wordt gerookt.” zegt Carla van Gils, directeur KWF. “Precies in die gemeenten kunnen GGD’en nu aan de slag met gerichte interventies. Met als doel dat minder mensen in deze regio’s huid- of longkanker krijgen.”

GGD GHOR Nederland, de branchevereniging van GGD’en, is blij met de financiering. André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland: “We gaan aan de slag op plaatsen waar mensen het meest blootgesteld worden aan risicofactoren van kanker. Vandaar dat 10 projecten starten in 12 regio’s waar long- of huidkanker meer voorkomen dan in de rest van Nederland. Preventie is hierbij essentieel. Dicht bij de mensen, en doelgericht. Met de KWF-projectfinanciering kunnen GGD’en meer doen aan de preventie van long- en huidkanker in hun regio, naast lopende projecten zoals Rookvrije omgeving en de Wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen. Daar zijn we heel blij mee.”

Brabanders helpen te stoppen met roken

Zo gaan de drie GGD’en in de provincie Noord-Brabant aan de slag om inwoners te helpen met stoppen met roken. “Drie wijken in onze regio springen eruit als je kijkt naar het aantal longkankerdiagnoses”, vertelt Sebastiaan Baan, directeur publieke gezondheid van GGD West-Brabant. “Dit zijn wijken waar mensen meerdere problemen hebben, zoals armoede, stress en schulden. De bestaande stoppen-met-roken hulp bereikt hen vaak onvoldoende. In dit project werken we samen met de mensen om wie het gaat. Zo leer je welke stoppen-met-roken-hulp wél aansluit en zorg je ervoor dat mensen daar ook terechtkomen.”

Een van de drie wijken waar met de aanpak aan de slag wordt gegaan is de wijk Heilaard-Tuizigt in Breda. Wethouder Arjen van Drunen van gemeente Breda steunt het project. “We zien grote verschillen tussen wijken wat betreft gezondheid. Toch spitst de gezondheidsaanpak zich vaak niet toe op de beleefwereld van de inwoners in wijken waar de grootste winst te behalen valt. Door een wijkgerichte stoppen-met-roken aanpak te ontwikkelen sámen met inwoners, professionals en sleutelfiguren gaan we de gezondheidskloof te lijf. ”

Ook gaan GGD West-Brabant en GGD Brabant-Zuidoost Brabantse ouders in spe helpen om te stoppen met roken. Baan: “Hiermee dragen we bij aan een Kansrijke Start, waarbij élk kind de kans moet krijgen om een gezonde start te maken en om rookvrij op te groeien. Dat levert gezondheidswinst op voor zowel het kind als de aanstaande ouders.” Hiervoor werkt het preventieteam van de GGD samen met alle zorgverleners die betrokken zijn bij de (aanstaande) zwangerschap en het opgroeiende kind.

12 GGD’en aan de slag

In totaal gaan er 10 projecten van start, uitgevoerd door 12 GGD’en verspreid over Nederland. Vier projecten richten zich op stoppen met roken, en zes op zonbescherming. De toegekende projecten worden uitgevoerd door: GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Flevoland, GGD Fryslân, GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid-Limburg, en GGD Kennemerland samen met GGD Hollands Noorden en GGD Zeeland.

Bekijk alle 10 projecten

Benieuwd naar de projecten? Een overzicht van alle projecten is te vinden op de site van KWF.